Hyaluron-Filler + Volume-Lift

Plumps up deep wrinkles and redefines facial contours for a lifting effect

Eucerin Hyaluron-Filler + Volume-Lift

Anti-aging skin care to restore lost volume

Skin’s structure changes as we age: fine lines and wrinkles appear first and deepen over time. As we continue to mature skin’s firmness, radiance and, later on, its elasticity all gradually reduce.

The Eucerin Hyaluron-Filler family includes three innovative ranges that have been clinically and dermatologically proven to deliver multiple anti-aging benefits. Each range has a different primary focus (wrinkles, a loss of volume and a loss of elasticity) to ensure that skin gets the care it needs at every stage of the aging process.

The primary skin aging concern for many women between the ages of 40 and 50 is sagging skin and a loss of volume and facial contours. As we age, the natural substances responsible for keeping skin firm and smooth deplete and skin loses volume and contours and starts to sag.

Eucerin Hyaluron-Filler + Volume-Lift has been clinically and dermatologically proven to target the specific layers of the skin where this loss of volume occurs. Magnolol increases the size and number of volume-giving cells1, Oligo Peptides strengthen the collagen network and collagen renewal1 and Hyaluronic Acid boosts skin moisture and plumps up deep wrinkles.

The range includes day creams, a night cream and an eye cream all of which plump up deep wrinkles and redefine facial contours for a lifting effect.

 

(1) In vitro studies

Eucerin Hyaluron-Filler + Volume-Lift

Bėgant laikui odos struktūra keičiasi: pirmiausia atsiranda smulkių linijų ir raukšlių, kurios ilgainiui gilėja. Bėgant metams palaipsniui mažėja odos stangrumas, švytėjimas, o dar vėliau – oda praranda elastingumą.

Eucerin Hyaluron-Filler grupė apima tris naujoviškas linijas, kurios buvo kliniškai ir dermatologiškai patvirtintos, kaip suteikiančios ne vieną apsaugos nuo senėjimo privalumą. Kiekviena linija turi skirtingą paskirtį (raukšlės, apimties ir elastingumo praradimas), norint užtikrinti, kad oda gautų kiekvienu senėjimo proceso etapu reikalingą priežiūrą.

Daugelio 40 ir 50 m. moterų pagrindinė odos senėjimo problema – suglebusi oda, sumažėjusi apimtis ir neryškūs veido kontūrai. Senėjant už odos stangrumą ir lygumą atsakingos natūralios medžiagos senka, oda netenka apimties, kontūrų ir ima glebti.

Eucerin Hyaluron-Filler + Volume-Lift buvo kliniškai ir dermatologiškai patvirtintas kaip veikiantis konkrečius odos sluoksnius, kuriuose oda netenka apimties. Magnololis padidina apimties suteikiančių ląstelių dydį ir skaičių1, oligopeptidai stiprina kolageno tinklą ir kolageno atsinaujinimą1, o hialurono rūgštis padidina odos drėgmės lygį ir užpildo gilias raukšles.

Linijoje yra dieninių kremų, naktinis kremas ir paakių kremas – visi jie suteikia odos pakėlimo efektą, kad oda būtų pastebimai stangresnė, o jos kontūrai išraiškingesni.

1 In vitro tyrimai