45 min. perskaityti
Daugiau

 

MUMS RŪPI TAVO DUOMENŲ APSAUGA!

Mums svarbi ne tik Jūsų odos priežiūra ir apsauga. Mums taip pat labai svarbu apsaugoti ir Jūsų asmens duomenis. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir norime, kad galėtumėte pasitikėti mūsų duomenų apsauga taip pat, kaip ir mūsų odos priežiūros priemonėmis. Mes visada aiškiai informuojame Jus apie tai, kam mums reikia Jūsų duomenų, jei ir kiek laiko juos saugome.

1. Bendroji informacija

1.1. Asmens duomenų tvarkymas
1.2. Duomenų valdytojas
1.3. Duomenų subjektų teisės
1.4. Gavėjai (bendroji informacija)

2. Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas, kai lankotės mūsų tinklalapyje
2.1 Priegloba
2.2 Įvertinimai ir apžvalgos
2.3 Slapukai / įrankiai

2.3.1 Sutikimo valdymo platforma "Consentmanager" CMP - centrinė slapukų valdymo platforma 2.3.2 Beiersdorf Simplicity   2.3.3 Google analytics 2.3.4 A/B testavimas 2.3.6 „Google Ads“ (anksčiau – „Google Adwords“) 2.3.6 "Google Analytics" reklamos funkcijos 2.3.7 „Google campaign Manager“ 2.3.8 „Adform“ 2.3.9 (Svetainė) „Facebook klientų auditorijos / konvertavimas“ („Facebook Pixel“) 2.3.10 „Floodlight“ veikla / DV360 2.3.11 Socialiniai įskiepiai 2.3.12 "Youtube" vaizdo įrašai 2.3.13 „Google Tag Manager“ 2.3.14 Loyjoy pokalbis 2.3.15 Naudotojo sukurtas socialinės žiniasklaidos turinys (per „squarelovin“) 2.3.16 Hotjar 2.3.17 Friendly Captcha 2.3.18 Tik Tok pikselis 2.3.19 „Awin“ veiksmingos reklamos tinklas 

 3. Kitos siūlomos paslaugos (prisijungus ir atsijungus) 3.1 Ryšiai / bendravimas / bendradarbiavimas 3.2 Naujienlaiškis 3.3.Kampanijos (pvz., loterijos, produktų testavimas)

4. Prieštaravimas arba Jūsų sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo atšaukimas

 

1. Bendroji informacija

Šios privatumo politikos tikslas yra suteikti Jums informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, kai naudojatės mūsų svetaine ir susijusiomis paslaugomis. Ši privatumo politika taikoma visoms svetainėms ar paslaugoms, kuriose pateikiama nuoroda į šią privatumo politiką.

1.1. Asmens duomenų tvarkymas
Asmens duomenys (trumpai – duomenys), kaip apibrėžta ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) 4 str., yra visa informacija, susijusi fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba kurią galima nustatyti, pvz., jo vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ir t. t.

1.2. Duomenų valdytojas
Subjektas, atsakingas už asmens duomenų tvarkymą, kaip apibrėžta BDAR 4 straipsnio 7 punkte: „NIVEA Polska sp. Z o.o.“, kurios buveinė yra Poznanėje, adresas: ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań.(žr. mūsų poraštę).

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: telefono numeris: +48 61 87 46 100 arba duomenų valdytojo pašto adresas ido[at]beiersdorf.com, adresuotii „duomenų apsaugos pareigūnui“.

Už konkrečią duomenų tvarkymo veiklą gali būti atsakingi kiti duomenų valdytojai. Atitinkamame toliau pateiktame šios veiklos aprašyme nurodyta, kad taip yra. 

1.3. Duomenų subjektų teisės
Kaip duomenų subjektas, kuriam turi įtakos duomenų tvarkymo veikla, pagal teisės aktų nuostatas Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

• teisę gauti prieigą;
• teisę reikalauti ištaisyti ir ištrinti duomenis;
• teisę į duomenų tvarkymo apribojimą;
• teisę į duomenų perkeliamumą; ir 
• teisę prieštarauti duomenų tvarkymui.  

Be to, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. 

Įgyvendindami pirmiau minėtas Jūsų teises, mes galime paprašyti pateikti Jūsų tapatybę patvirtinantį dokumentą. Daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome Jūsų duomenis, žr.3.1 [Link]

 
1.4. Gavėjai (bendroji informacija)

Be gavėjų, išvardytų kiekvieno skirsnio gavėjams skirtoje pastraipoje, mes perduodame surinktus duomenis atitinkamiems vidaus skyriams tvarkyti ir kitoms susijusioms „Beiersdorf“ grupės įmonėms arba išorės paslaugų teikėjams, sutarčių tvarkytojams, pagal reikalaujamus tikslus. Mes taip pat persiunčiame duomenis šiems gavėjams:

- Platformos / prieglobos paslaugų teikėjai turės prieigą prie iš trečiosios šalies (Europos ekonominei erdvei nepriklausančių šalių) gautų asmens duomenų. Kaip tinkama apsaugos priemonė buvo parengtos standartinės sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovėms, kurioms taikomas sprendimas dėl tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas dėl tinkamumo. Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite susisiekti su mumis, kaip nurodyta 1.2 punkte. 

- Analizės paslaugų teikėjai turės prieigą prie asmens duomenų iš trečiosios šalies (Europos ekonominei erdvei nepriklausančių šalių). Kaip tinkama apsaugos priemonė buvo parengtos standartinės sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovėms, kurioms taikomas sprendimas dėl tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas dėl tinkamumo. Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite susisiekti su mumis, kaip nurodyta 1.2 punkte. 

- IT pagalbos paslaugų teikėjai turės prieigą prie asmens duomenų iš trečiosios šalies (Europos ekonominei erdvei nepriklausančių šalių). Kaip tinkama apsaugos priemonė buvo parengtos standartinės sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovėms, kurioms taikomas sprendimas dėl tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas dėl tinkamumo. Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite susisiekti su mumis, kaip nurodyta 1.2 punkte. 

- Valdžios įstaigos: vykdydami teisėtus įsipareigojimus mes pasiliekame teisę atskleisti informaciją apie Jus, jei turime perduoti ją kompetentingoms institucijoms arba teisėsaugos institucijoms pagal: BDAR 6 str. 1 d. c p. (teisinė prievolė).

Daugiau informacijos galima rasti kiekvieno skirsnio pastraipoje „Gavėjai“.

 
2. Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas, kai lankotės mūsų tinklalapyje

Jums lankantis mūsų svetainėje ir ja naudojantis, mes jau renkame asmens duomenis. Šiame skirsnyje galite rasti daugiau informacijos apie konkrečius svetainės procesus ir priemones, ypač iš išorinių partnerių. Daugiau informacijos apie procesus, kurie taip pat gali vykti neprisijungus prie interneto, rasite 3 skirsnyje.


2.1 Priegloba
Paskirtis / informacija:
Kai lankotės ir naudojatės mūsų svetainėje tik informacijos tikslais, t. y. jei neužsiregistruosite arba kitaip nepateiksite informacijos, mes rinksime tik Jūsų naršyklės mūsų serveriui perduodamus asmens duomenis, kurie mums yra techniškai reikalingi, kad galėtume rodyti savo svetainę ir užtikrinti jos stabilumą ir saugumą.

Naudojami slapukai / įrankiai: A tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai“ [Link to cookie section 2.3] 

Gavėjai:
- Platformos / prieglobos paslaugų teikėjai turės prieigą prie iš trečiosios šalies (Europos ekonominei erdvei nepriklausančių šalių) gautų asmens duomenų. Kaip tinkama apsaugos priemonė buvo parengtos standartinės sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovėms, kurioms taikomas sprendimas dėl tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas dėl tinkamumo. Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite susisiekti su mumis, kaip nurodyta 1.2 punkte. 

- IT paslaugų teikėjas turės prieigą prie asmens duomenų iš trečiosios šalies (Europos ekonominei erdvei nepriklausančių šalių). Kaip tinkama apsaugos priemonė buvo parengtos standartinės sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovėms, kurioms taikomas sprendimas dėl tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas dėl tinkamumo. Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite susisiekti su mumis, kaip nurodyta 1.2 punkte. 

Daugiau informacijos gavėjai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavėjus. [Link to section 1.4]  

Ištrynimas:
Žurnalo failai ištrinami po 7 dienų.

Teisinis pagrindas: 
BDAR 6 str. 1 d. f p. (teisėtas interesas).

2.2. Įvertinimai ir apžvalgos

Paskirtis / informacija:
Pagal naudojimo sąlygas vartotojai gali teikti produktų, procesų vertinimus ir apžvalgas bei kitus įvertinimus dėl svetainės pasiūlymų. Todėl rinksime duomenis, kuriuos mums perdavėte, pateikdami vertinimo ir apžvalgos turinį. 

Tuo atveju, jei ši svetainė reikalauja konkretaus sutikimo dėl neskelbtinų duomenų, taip pat tvarkysime neskelbtiną informaciją (pvz., gautą per nuotraukas arba turinį) apie jūsų sveikatą arba rasinę ar etninę kilmę atskleidžiančius duomenis, ypač atsiliepimuose apie odos problemoms spręsti tinkamus produktus. 

Turime teisėtą interesą, kad vartotojai galėtų laisvai išreikšti nuomonę apie produktus ir kad tos apžvalgos būtų pateikiamos trečiųjų šalių svetainėse naudojant slapyvardžius.
Jūsų pateiktus duomenis naudojame tam, kad galėtume paskelbti ir išlaikyti jūsų apžvalgą ir įvertinimą savo svetainėje pagal mūsų naudojimo sąlygas. Jūsų apžvalga bus paskelbta nurodant slapyvardį / pseudonimą. Prieš paskelbiant, apžvalga gali būti patikrinta. Pasiliekame teisę panaikinti komentarus, jei dėl jų, kaip neteisėtų, prieštarauja trečiosios šalys. Daugiau informacijos pateikta mūsų naudojimo sąlygose.

Jūsų pateiktus duomenis taip pat naudojame vedami savo teisėto intereso užtikrinti, kad jūsų apžvalga nebūtų pagrįsta sukčiavimu, automatinėmis programomis ar robotais. Todėl gali būti, kad gausite patvirtinimo el. laišką, kad patvirtintumėte savo el. pašto adresą, nebent esate prisijungę naudodami vartotojo paskyrą.

Slapukai / įrankiai: A tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai / įrankiai“ [nuoroda į 2.3 skirsnį apie slapukus].

Gavėjai: 

- platformos / prieglobos paslaugų teikėjas;
- vartotojų paslaugos teikėjas;
- sukčiavimo prevencijos paslaugų teikėjas (skirtas skelbti trečiosios šalies svetainėje);
- Trečiųjų šalių svetainės.


Informacija gali būti perduodama į trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemonė buvo taikomos standartinės sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovėms, kurioms taikomas sprendimas dėl tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas dėl tinkamumo. Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite susisiekti su mumis, kaip nurodyta 1.2 punkte. 

Daugiau informacijos gavėjai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavėjus. [Nuoroda į 1.4 skirsnį]

Ištrynimas / prieštaravimas: 

Vartotojų asmens duomenys bus ištrinti arba nuasmeninti pašalinus vartotojo paskyrą ar gavus konkretų prašymą. Vartotojų, kurie gavo tik patvirtinimo el. laišką arba neturi vartotojo paskyros, asmens duomenys bus ištrinti arba nuasmeninti po atitinkamo prašymo juos ištrinti. Paskelbti atsiliepimai paprastai ir toliau bus matomi su paskelbtu slapyvardžiu / pseudonimu, nebent atskirai paprašysite juos ištrinti.

Teisinis pagrindas: 
BDAR 6 str. 1 dalies a punktas kartu su BDAR 9 str. 2 dalies a punktu (sutikimas)
BDAR 6 str. 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)

2.3 Slapukai / įrankiai

Šioje svetainėje naudojami slapukai arba kitos technologijos ir (arba) priemonės, pavyzdžiui, pikseliai, vietinė saugykla, žymos, ID arba išorinės paslaugos (toliau – slapukai ir (arba) priemonės), kurios reikalingos lankantis mūsų svetainėje ir ja naudojantis. Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos Jūsų įrenginyje įrašo Jūsų naršyklė, siekiant išsaugoti tam tikrą informaciją arba vaizdo failus, pvz., pikselius. Kai kitą kartą apsilankysite mūsų svetainėje tame pačiame įrenginyje, slapukuose išsaugota informacija vėliau bus perduota į mūsų svetainę (toliau – „Pirmosios šalies slapukas“) arba į kitą svetainę, kuriai priklauso slapukas (toliau – „Trečiosios šalies slapukas“). 

Naudodama įrašytą ir grąžintą informaciją, atitinkama svetainė atpažįsta, kad jau joje lankėtės per tame įrenginyje naudojamą naršyklę. Šią informaciją naudojame, kad galėtume suprojektuoti ir parodyti svetainę, kuri kuo optimaliau atitiktų Jūsų nuostatas. Tam tikslui į Jūsų įrenginį įkeliamas tik slapukas. Be to, Jūsų asmens duomenys bus išsaugoti tik tuomet, kai išreikšite savo sutikimą, arba jei tai yra būtina, kad galėtumėte naudotis atitinkamai siūloma paslauga ir prieiga prie jos.

Šioje svetainėje naudojami slapukai / įrankiai, kurių taikymo sritys ir funkcijos yra paaiškintos toliau:

  • A tipas: techninis / auditorijos matavimas – siekiant užtikrinti galimybes teikti reikiamą paslaugą, įskaitant pagrindinę analizę. (Pagal E. privatumo direktyvą 2002/58 EB sutikimo nereikia).
  • B tipas: funkcionalumas ir našumas – papildomos priemonės, skirtos mūsų svetainės našumui / patrauklumui įvertinti ir papildomoms (individualizuotoms) funkcijoms pateikti.
  • C tipas: rinkodara – įvairių svetainių įrankiai, skirti rinkodaros profiliavimui pagal vartotojų elgseną.

Daugiau informacijos apie mūsų svetainėse įdiegtus įrankius rasite šioje privatumo politikoje. Jei šioje svetainėje naudojama sutikimų valdymo platforma, joje galite rasti papildomos informacijos.

Atkreipkite dėmesį, kad šiame papildomame skirsnyje išvardyti įrankiai gali būti naudojami ne nuolat.


2.3.1 „Sutikimo valdymo platforma "Consentmanager" CMP - centrinė slapukų valdymom platforma 
 
Paskirtis / informacija:
Šioje svetainėje naudojama sutikimų valdymo priemonė „Consentmanager“ (www.consentmanager.net), skirta gauti sutikimą tvarkyti duomenis ir naudoti slapukus ar panašias funkcijas. Naudodamiesi „Consentmanager“ turite galimybę duoti sutikimą dėl tam tikrų mūsų svetainės funkcijų, pavyzdžiui, išorinių elementų integravimo, srautinio turinio integravimo, statistinės analizės, matavimo ir suasmenintos reklamos tikslais. Naudodamiesi sutikimo valdymo platforma „Consentmanager“ galite duoti arba atsisakyti duoti sutikimą dėl visiems arba atskiriems tikslams ar funkcijoms. Nustatymus, kuriuos atlikote, vėliau taip pat galite pakeisti. „Consentmanager“ integravimo tikslas – leisti mūsų svetainės vartotojams nuspręsti dėl pirmiau minėtų dalykų ir, toliau naudojantis mūsų svetaine, pasiūlyti galimybę pakeisti jau atliktus nustatymus. Naudojant „Consentmanager“ tvarkomi asmens duomenys ir informacija iš Jūsų galutinio įrenginio, pavyzdžiui, IP adresas.
 
Tvarkydama duomenis, „Consentmanager“ padeda mums vykdyti teisines prievoles (pvz., prievolę pateikti įrodymus). Mūsų interesas tvarkant duomenis yra saugoti vartotojo nustatymus ir pageidavimus, susijusius su slapukų ir kitų funkcijų naudojimu. „Consentmanager“ saugo Jūsų duomenis tol, kol Jūsų vartotojo nustatymai yra aktyvūs. 

Pateikti jūsų asmens duomenis yra būtina sutarties vykdymui arba panašioje į sutartį situacijoje. Jūs neprivalote pateikti savo asmens duomenų. Jei asmens duomenys nebus pateikti, negalėsite naudotis aprašyta paslauga.

Slapukai / įrankiai: A tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai“ [Link to cookie section 2.3]  
 
Gavėjai:
Pagrindinis paslaugų teikėjas yra „Consentmanager“ AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås Švedija. 
 
Daugiau informacijos gavėjai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavėjus. [Link to section 1.4]  
 
Ištrynimas:
Duomenys bus ištrinti po 13 mėnesių. Jūsų pasirinkimas (sutikimas / nustatymas) bus saugomas vienerius metus ir jį galima peržiūrėti čia [Link to cookie settings-page]. Savo pasirinkimą visada galite panaikinti ištrindami slapukus naršyklėje.
 
Teisinis pagrindas:
Art. 6 (1) b) BDAR (į sutartį panaši situacija)
BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (kai tvarkyti duomenis būtina siekiant laikytis teisinės prievolės)

 
2.3.2 Beiersdorf Simplicity
Paskirtis / informacija:
Ši svetainė naudoja savo įrankį, kad analizuotų ir reguliariai tobulintų mūsų svetainės naudojimą. Jis padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą, ypač tikrinant svetainės funkcijas (pvz., siekiant nustatyti svetainės naršymo problemas ar pakankamiems serverio pajėgumams užtikrinti). Gauti statistiniai duomenys taip pat leidžia mums tobulinti savo svetainę ir padaryti ją įdomesnę jums, kaip vartotojui. Jūsų IP adresas bus automatiškai nuasmenintas.

Slapukai / įrankiai: A tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai / įrankiai“ [nuoroda į 2.3 skirsnį apie slapukus]
Gavėjai:
Platformos / prieglobos paslaugų teikėjas

Informacija gali būti perduodama į trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemonė buvo taikomos standartinės sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovėms, kurioms taikomas sprendimas dėl tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas dėl tinkamumo. Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite susisiekti su mumis, kaip nurodyta 1.2 punkte. 

Daugiau informacijos gavėjai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavėjus. [Nuoroda į 1.4 skirsnį]

Ištrynimas / atšaukimas:
Surinkti asmens duomenys bus ištrinti po 1 dienos. Jūsų IP adresas bus iš karto nuasmenintas. Šį įrankį galite išjungti slapukų nustatymuose čia [nuoroda į slapukų nustatymus].

Teisinis pagrindas:

BDAR 6 straipsnio f punktas (teisėtas interesas užtikrinti svetainės veikimą ir statistinių duomenų naudojimą).


2.3.3 Google Analytics 
Paskirtis / informacija:
Šioje svetainėje naudojama „Google Analytics“, kuri yra „Google Ireland“ Ltd. interneto analizės paslauga. („Google“). „Google Analytics“ konfigūraciją mes pakeitėme taip, kad ji veiktų tik kaip matavimo funkcija, išskyrus atvejus, kai duotas atskiras sutikimas dėl papildomų reklamos funkcijų.
 
„Google Analytics“ naudoja specialią slapukų formą, kuri saugoma Jūsų kompiuteryje, ir leidžia analizuoti, kaip naudojatės mūsų svetaine. „Google Analytics“ nustatomi matavimo slapukai yra pirmosios šalies slapukai, o tai reiškia, kad duomenų subjektų slapukų vertės kiekvienam klientui bus skirtingos (t. y. nėra vieno „Google Analytics“ slapuko ID, kuris būtų naudojamas visose svetainėse, naudojančiose „Google Analytics“). Slapukų sukurta informacija apie tai, kaip naudojatės šia svetaine, bendrai perduodama į JAV esantį „Google“ serverį ir ten saugoma. 

Norėtume pabrėžti, kad šioje svetainėje „Google Analytics“ buvo išplėsta įtraukiant kodą „gat._anonymizeIp();“. Tuo siekiama užtikrinti, kad IP adresai būtų įrašomi anonimiškai (taip vadinamas IP maskavimas). Dėl IP anonimizacijos šioje svetainėje ES teritorijoje ir Europos ekonominės erdvės valstybėse „Google“ sutrumpina Jūsų IP adresą. Tik išskirtiniais atvejais į JAV esantį „Google“ serverį perduodamas visas IP adresas ir ten sutrumpinamas. 

„Google“ naudoja šią informaciją mūsų vardu, kad galėtume analizuoti, kaip naudojatės šia svetaine, rengtume ataskaitas apie svetainės veiklą ir teiktume papildomas paslaugas, susijusias su svetaine ir interneto naudojimu. IP adresas, kurį perduoda Jūsų naršyklė „Google Analytics“ kontekste, nėra sujungtas su kitais „Google“ duomenimis. 
Kad galėtume analizuoti ir reguliariai tobulinti savo svetainės naudojimą, mes naudojame „Google Analytics“. Gautus statistinius duomenis galime naudoti savo pasiūlymui tobulinti ir užtikrinti, kad jis Jums, kaip vartotojui, būtų patrauklesnis. Be to, gauname informacijos apie savo svetainės funkcines ypatybes (pavyzdžiui, kad galėtume nustatyti naršymo problemas).
„Google Analytics“ konfigūracijoje pasirūpinome, kad „Google“ gautų šiuos duomenis, kaip tvarkytoja, todėl jai draudžiama juos naudoti savo tikslais. „Google Analytics“ reklamavimo funkcijų“ konfigūracija su tuo nesusijusi, ji apibūdinama atitinkamame paskesniame skirsnyje, jei ji taip pat yra naudojama šioje svetainėje. 
Slapukai / įrankiai: B tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai“ [Link to cookie section 2.3] 

Gavėjai:
Pagrindinis paslaugų teikėjas: „Google Ireland Ltd“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija. „Google Analytics“ paslaugų teikimo sąlygos: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Bendra „Google Analytics“ saugumo ir privatumo principų apžvalga: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, taip pat „Google“ privatumo politika: https://policies.google.com/privacy?hl=en.  

Informacija gali būti perduodama į trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemonė buvo parengtos standartinės sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovėms, kurioms taikomas sprendimas dėl tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas dėl tinkamumo. Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite susisiekti su mumis, kaip nurodyta 1.2 punkte. 
Daugiau informacijos gavėjai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavėjus. [Link to section 1.4]  

Ištrynimas / pašalinimas:
Šį įrankį galite išjungti naudodami slapukų nustatymus čia [Link to cookie settings]  

Slapukų veikimo trukmė: iki 12 mėnesių (taikoma tik slapukams, kuriuos nustatė ši svetainė)

Ilgiausias duomenų saugojimo laikotarpis: iki 26 mėn.
Teisinis pagrindas: 
BDAR 6 str. 1 d. a p. (sutikimas).
 
2.3.4 A/B testavimas
Paskirtis / informacija:
Ši svetainė taip pat analizuoja vartotojų elgseną per vadinamąjį A/B testavimą. Atsižvelgdami į profilio užduotį, galime rodyti Jums svetaines su šiek tiek įvairesniu turiniu. Tai leidžia mums analizuoti ir reguliariai tobulinti savo paslaugas bei padaryti jas įdomesnes vartotojams. 
Slapukai saugomi Jūsų kompiuteryje šios analizės tikslais. Tokiu būdu surinkta informacija saugoma tik ES esančiame serveryje. Slapukų išsaugojimo galite išvengti parinkdami tinkamą nuostatą naršyklės programinėje įrangoje. 
Prieš atliekant analizę, IP adresai toliau apdorojami sutrumpintai, todėl gali būti pašalintas tiesioginis asmeninis ryšys. Jūsų naršyklės perduotas IP adresas nėra sujungtas su kitais surinktais duomenimis. 
Slapukai / įrankiai: B tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai“ [Link to cookie section 2.3] 

Gavėjai:
Duomenimis gali naudotis ES įsikūrę mūsų analitinių paslaugų teikėjai.
 
Ištrynimas / prieštaravimas: 
Šį įrankį galite išjungti naudodami slapukų nustatymus čia [Link to cookie settings]  
Slapukų veikimo trukmė: iki 2 metų (taikoma tik slapukams, kuriuos nustatė ši svetainė).
Ilgiausias duomenų saugojimo laikotarpis: iki 25 mėn. Šį įrankį galite išjungti slapukų nustatymuose [Link to cookie section] 
Teisinis pagrindas: 
BDAR 6 str. 1 d. a p. (sutikimas).

 
2.3.5 „Google Ads“ (anksčiau – „Google Adwords“)
Paskirtis / informacija:
„Google Ads“ konvertavimas

Mes naudojamės „Google Ads“ paslaugomis, kad atkreiptume dėmesį į savo patrauklius pasiūlymus naudodami reklamą (vadinamąją „Google Ads“) išorinėse svetainėse. Remdamasi reklamos kampanijų duomenimis, galime nustatyti, kaip sėkmingai įgyvendinamos individualios reklamos priemonės. Mes suinteresuoti rodyti Jus dominančius skelbimus, kad mūsų svetainė būtų Jums įdomi, o reklamos išlaidos būtų sąžiningai apskaičiuojamos.

Reklamas „Google“ teikia per vadinamuosius „skelbimų serverius“. Šiuo tikslu mes naudojame skelbimų serverių slapukus, per kuriuos galima išmatuoti tam tikrus sėkmės parametrus, pvz., skelbimų įterpimą arba vartotojų paspaudimus. Jei pateksite į mūsų svetainę naudodami „Google“ skelbimą, „Google Ads“ Jūsų įrenginyje išsaugos slapuką. Šiai slapukai paprastai saugomi kaip unikalus slapuko ID, skelbimo parodymų skaičius vienoje paskirties vietoje (dažnumas), paskutinis parodymas (susijęs su peržiūros konvertavimais) ir atsisakymo informacija (skirta pažymėti, kad vartotojas nebenori būti nukreiptas), kuri paprastai saugoma kaip analizės reikšmės.

Šie slapukai leidžia „Google“ atpažinti Jūsų interneto naršyklę. Jei vartotojas aplanko tam tikrus „Ads“ kliento svetainės puslapius, o jo įrenginyje saugomas slapukas nebegalioja, „Google“ ir klientas gali pripažinti, kad vartotojas spustelėjo skelbimą ir buvo nukreiptas į šį puslapį. Kiekvienam „Ads“ klientui priskiriamas naujas slapukas. Todėl slapukų negalima atsekti per „Ads“ klientų svetaines. Mes negalime rinkti ir tvarkyti jokių asmeninių duomenų minėtose reklamavimo priemonėse. Mes tik gauname „Google“ statistinius vertinimus. Remdamiesi šiais vertinimais galime atpažinti, kurios iš reklaminių priemonių yra ypač veiksmingos. Mes negauname jokių papildomų duomenų iš reklamos medžiagos naudojimo; tuo labiau, pagal šią informaciją negalime nustatyti vartotojų.

Dėl naudojamų rinkodaros priemonių naršyklė automatiškai pradeda tiesioginį ryšį su „Google“ serveriu. Mes neturime jokios įtakos duomenų kiekiui ir tolesniam naudojimui, kurį sukelia šio įrankio naudojimas „Google“, ir todėl informuosime apie tai pagal mūsų žinias: Integruodama „Ads“ konvertavimą „Google“ gauna informaciją apie tai, kurią tinkamą mūsų interneto išvaizdos dalį iškvietėte arba spustelėjote pranešimą apie mus. Jei esate registruotas „Google“ paslaugoje, „Google“ gali susieti Jūsų apsilankymą su Jūsų paskyra. Net jei neužregistravote „Google“ arba nebuvote prisijungęs, paslaugų teikėjas gali gauti ir saugoti Jūsų IP adresą.

„Google Ads“ pakartotinė rinkodara

Mes naudojame „Google Ads“ paslaugos pakartotinės rinkodaros funkciją. Pakartotinės rinkodaros funkcija leidžia mums pateikti mūsų svetainės vartotojams reklamą pagal jų interesus kitose „Google“ reklamos tinklo svetainėse („Google“ paieškoje arba „YouTube“, vadinamuosiuose „Google“ skelbimuose arba kitose svetainėse). Šiuo tikslu analizuojama vartotojų sąveika mūsų svetainėje, pvz., kokiais pasiūlymais vartotojas domėjosi, kad kituose puslapiuose būtų galima rodyti tikslinę reklamą vartotojams net ir po apsilankymo mūsų svetainėje. Tam „Google“ saugo slapukus vartotojų, kurie lankosi tam tikrose „Google“ vaizdinės reklamos tinkle esančiose „Google“ paslaugose ar svetainėse, naršyklėse. Šis slapukas naudojamas tokių vartotojų apsilankymams registruoti. Numeris naudojamas unikaliai identifikuoti žiniatinklio naršyklę konkrečiame įrenginyje. 

Slapukai / įrankiai: C tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai“ [Link to cookie section 2.3]  

Gavėjai: 
Pagrindinis paslaugų teikėjas: „Google Ireland Ltd“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija. 

Informacija gali būti perduodama į trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemonė buvo parengtos standartinės sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovėms, kurioms taikomas sprendimas dėl tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas dėl tinkamumo. Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite susisiekti su mumis, kaip nurodyta 1.2 punkte. 

Daugiau informacijos gavėjai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavėjus.[Link to section 1.4] 

Ištrynimas / pašalinimas:
Šį įrankį galite išjungti naudodami slapukų nustatymus čia [Link to cookie settings].

Slapukų veikimo trukmė: iki 180 dienų (taikoma tik slapukams, kuriuos nustatė ši svetainė).

Teisinis pagrindas: 
BDAR 6 str. 1 d. a p. (sutikimas).


2.3.6 "Google Analytics" reklamos funkcijos
Be įprastinių funkcijų, šioje svetainėje taip pat naudojamos išplėstinės „Google Analytics“ funkcijos („Google Analytics“ reklamos funkcijos). Šioje svetainėje įdiegtos „Google Analytics“ reklamos funkcijos:
  • „Google Display Network“ parodymų ataskaitos
  • „Google Analytics“ demografijos ir pomėgių ataskaitos
  • Pakartotinės rinkodaros auditorijos, pagrįstos konkrečiais elgsenos, demografiniais ir interesų duomenimis, bendrinančios šiuos sąrašus su „Google Ads“
  • Integruotos paslaugos, kurioms reikia, kad „Google Analytics“ rinktų duomenis reklamos tikslais, įskaitant duomenų rinkimą per reklamos slapukus ir identifikatorius

Todėl kartu naudojame pirmosios šalies slapukus (pvz., „Google Analytics“ slapukus), „Google“ reklamos slapukus ir identifikatorius svetainei optimizuoti.

Slapukai / įrankiai: C tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai“ [Link to cookie section 2.3]  

Gavėjai:
Pagrindinis paslaugų teikėjas: „Google Ireland Ltd“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija. 

Informacija gali būti perduodama į trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemonė buvo parengtos standartinės sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovėms, kurioms taikomas sprendimas dėl tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas dėl tinkamumo. Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite susisiekti su mumis, kaip nurodyta 1.2 punkte. 

Daugiau informacijos gavėjai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavėjus. [Link to section 1.4]  
Ištrynimas / pašalinimas:
Šį įrankį galite išjungti naudodami slapukų nustatymus čia [Link to cookie settings]  

Slapukų veikimo trukmė: iki 12 mėnesių (taikoma tik slapukams, kuriuos nustatė ši svetainė).

Teisinis pagrindas: 
BDAR 6 str. 1 d. a p. (sutikimas).

2.3.7 Google Campaign Manager
Paskirtis / informacija:
Šioje svetainėje taip pat naudojamas „Google“ internetinės rinkodaros įrankis „Campaign Manager“. „Campaign Manager“ naudoja slapukus, kad rodytų vartotojams aktualius skelbimus, tobulintų kampanijos našumo ataskaitas arba užkirstų kelią vartotojui matyti tuos pačius skelbimus daugiau nei vieną kartą. „Google“ naudoja slapuko ID stebėti, kurie skelbimai rodomi naršyklėje, ir kad jie nebūtų rodomi daugiau nei vieną kartą. Be to, „Campaign Manager “ gali naudoti slapukų ID, kad surinktų su skelbimų užklausomis susijusius vadinamuosius konvertavimus. Šiuo atveju, pavyzdžiui, kai vartotojas mato „Campaign Manager“ skelbimą, o vėliau apsilanko reklamuotojo svetainėje naudodamas tą pačią naršyklę ir ten ką nors perka. 

Kai lankotės mūsų svetainėje, Jūsų naršyklė automatiškai užmezga tiesioginį ryšį su „Google“ serveriu. Mes neturime jokios įtakos „Google“ surinktų duomenų kiekiui ir tolesniam naudojimui, naudojant šį įrankį, todėl informuosime Jus pagal mūsų turimų žinių lygį: integruodama „Campaign Manager“ „Google“ gauna informaciją apie tai, kad iškvietėte atitinkamą mūsų interneto vietą arba spustelėjote mūsų reklamą. Jei esate registruotas „Google“ paslaugoje, „Google“ gali susieti Jūsų apsilankymą su Jūsų paskyra. Net jei neužregistravote „Google“ arba nebuvote prisijungęs, paslaugų teikėjas gali gauti ir saugoti Jūsų IP adresą.

Be to, „Campaign Manager“ slapukai (pvz., pavadinti „DoubleClick“ arba „Floodlight“) leidžia mums suprasti, ar peržiūrėję vieną iš mūsų rodomų / vaizdo reklamų „Google“ ar kitose platformose per „Campaign Manager“arba spustelėję vieną iš jų (konvertavimų stebėjimas), atliekate tam tikrus veiksmus mūsų svetainėje (-ėse). „Campaign Manager“ naudoja šį slapuką, kad suprastų turinį, su kuriuo sąveikavote mūsų svetainėje (-se), kad vėliau galėtumėte nukreipti reklamą.

Naudojami slapukai: C tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai“ [Link to cookie section 2.3].

Gavėjai:
Pagrindinis paslaugų teikėjas: „Google Ireland Ltd“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija. 

Informacija gali būti perduodama į trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemonė buvo parengtos standartinės sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovėms, kurioms taikomas sprendimas dėl tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas dėl tinkamumo. Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite susisiekti su mumis, kaip nurodyta 1.2 punkte. 

Daugiau informacijos gavėjai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavėjus. [Link to section 1.4]  

Ištrynimas / pašalinimas

Šį įrankį galite išjungti naudodami slapukų nustatymus čia [Link to cookie settings]  

Slapuko naudojimo laikas: iki 180 dienų po paskutinės sąveikos (taikoma tik slapukams, kuriuos nustatė ši svetainė)

Teisinis pagrindas: 
BDAR 6 str. 1 d. a p. (sutikimas).

2.3.8 „Adform“
Paskirtis / informacija:
Ši svetainė naudoja „Adform A/S Denmark“ internetinės rinkodaros įrankį „Adform“. „Adform“ naudoja sekimą mūsų svetainėje per slapukus ir panašias sekimo technologijas, pagrįstas ID (trumpasis slapukas). „Adform“ slapukas patalpinamas mūsų svetainėje, kai tik duodate sutikimą. Be to, „Adform“ slapukas bus patalpintas, jei per „Adform“ peržiūrėsite mūsų trečiųjų šalių svetainėse patalpintą reklamą ir sutiksite su slapukais toje svetainėje. 

„Adform“ slapukų talpinimo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas. Asmens duomenys renkami analizės tikslais ir siekiant optimizuoti bei suasmeninti reklamos kampanijas „Adform“ klientams, įskaitant mus. „Adform“ slapukas renka šiuos duomenis iš mūsų ar mūsų reklaminės medžiagos: Slapuko ID, įrenginio tipas / ID, paspaudimo ant svetainės ar reklamos priemonės laikas, svetainės ar reklamos priemonės URL, jūsų įrenginio automatiškai siunčiama informacija (įskaitant kalbos nustatymą, IP adresą, demografinius duomenis), interesų duomenys, socialiniai ir demografiniai duomenys, susiję su slapuku ar kitu ID. 

Slapukai / įrankiai: C tipas. Daugiau informacijos rasite skirsnyje „Slapukai / įrankiai“ [nuoroda į slapukų 2.3 skirsnį].

Gavėjai:
Pagrindinis paslaugos teikėjas: „Adform A/S“, Danija.


Bendroji kontrolė: 

Mes ir „Adform“ esame bendri naudojant „Adform“ slapuką renkamų ir „Adform“ atskleidžiamų asmens duomenų valdytojai ir bendri duomenų valdytojai. Susitarime nustatyta, kas atsako už tam tikrų duomenų apsaugos pareigų vykdymą ir kas atsako už tolesnius veiksmus, susijusius su jūsų duomenų apsaugos teisėmis. „Adform“ yra atsakinga atsakyti į jūsų užklausas ir už jūsų duomenų apsaugos teises (pvz., pareigą pateikti informaciją, jūsų teisę prieštarauti ir pan.). Norėdami pasinaudoti teisėmis, galite susisiekti su „Adform“ naudodami šią nuorodą. [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy]. Taip pat šiuo klausimu galite susisiekti su mumis. Sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu ir nenurodydami priežasčių, susisiekę su „Adform“ arba išjungę įrankius, kaip nurodyta toliau. 

Kai „Adform“ tvarko duomenis savo tikslais, „Adform“ yra vienintelis duomenų valdytojas ir tik ji atsako už reklamos kampanijų ir tikslinių grupių optimizavimą. „Adform“ analizuos duomenis, surinktus naudojant slapukus ir ID, kad galėtų pateikti tikslinius reklamos pirkimus „Adform“ klientų (įskaitant mus) vardu, kaip nurodyta „Adform“ privatumo politikoje. Spustelėkite čia [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy], kad gautumėte papildomos informacijos apie „Adform“ tvarkymą, įskaitant tai, kada „Adform“ ištrins jūsų duomenis.

Daugiau informacijos gavėjai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavėjus. [Nuoroda į 1.4 skirsnį]

Ištrynimas / pašalinimas:

Šį įrankį galite išjungti slapukų nustatymuose čia [nuoroda į slapukų nustatymus]. 

Slapuko naudojimo laikas: iki 180 dienų po paskutinės sąveikos (taikoma tik slapukams, kuriuos nustatė ši svetainė)

Maksimalus duomenų saugojimo laikotarpis: iki 13 mėnesių.

Teisinis pagrindas: 
BDAR 6 str. 1 dalies a punktas (sutikimas) 

 

2.3.9 (Svetainė) „Facebook klientų auditorijos / kovertavimas („Facebook Pixel“)
Paskirtis / informacija:
Šioje svetainėje „Meta Platforms Ireland Limited“, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija (toliau – „Meta“), naudoja vadinamąjį „Facebook Pixel“ ir socialinio tinklo „Facebook“ konvertavimo API šiais tikslais:

„Facebook“ (svetainės) klientų auditorijos
Pakartotinės rinkodaros tikslais mes naudojame „Facebook Pixel“ ir konvertavimo API, kad galėtume su Jumis vėl susisiekti per 180 dienų. Tai leidžia mums rodyti reklaminius skelbimus pagal pomėgius („Facebook Ads“) svetainės vartotojams, kai jie lankosi socialiniame tinkle „Facebook“ arba kitose svetainėse, taip pat naudojančiose šį įrankį. Taip siekiame rodyti Jus dominančias reklamas, kad mūsų svetainė ar pasiūlymai Jums būtų įdomesni.

„Facebook“ konvertavimas
Taip pat naudojame „Facebook Pixel“ ir konvertavimo API, kad užtikrintume, jog mūsų „Facebook“ reklamos atitiktų potencialius vartotojų interesus ir nebūtų erzinančios. Naudodami „Facebook Pixel“ mes galime stebėti „Facebook“ reklamų veiksmingumą statistikos ir rinkos tyrimų tikslais, matydami, ar paspaudę „Facebook“ reklamą vartotojai buvo nukreipti į mūsų svetainę (vadinamasis konvertavimas).

Dėl naudojamų rinkodaros priemonių („Facebook Pixel“ ir konvertavimo API) Jūsų naršyklė automatiškai užmezga tiesioginį ryšį su „Facebook“ serveriu, kai tik sutinkate, kad būtų naudojami slapukai, kuriems reikalingas Jūsų sutikimas. Integravus „Facebook Pixel“ ir naudojant konvertavimo API, „Facebook“ gauna informaciją apie tai, kad apsilankėte atitinkamoje mūsų interneto svetainėje arba paspaudėte ant mūsų reklamos. Jei esate užsiregistravę „Facebook“ paslaugoje, „Facebook“ gali priskirti apsilankymą Jūsų paskyrai.

Šiuos duomenis „Facebook“ tvarko laikydamasi „Facebook“ duomenų politikos. Specialią informaciją ir išsamią informaciją apie „Facebook Pixel“ , konvertavimo API ir jos funkcijas taip pat galite rasti „Facebook“ pagalbos srityje.

Slapukai / įrankiai: C tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai“ [Link to cookie section 2.3]  

Gavėjai:
Bendras duomenų valdytojas:
Už duomenų rinkimą ir perdavimą šiame procese esame bendrai atsakingi su „Meta Platforms Ireland Limited“, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija („Meta“). Tai taikoma šiems tikslams:

individualizuotų ar tinkamų skelbimų kūrimas, taip pat jų optimizavimas;
komercinių ir su sandoriais susijusių pranešimų pristatymas (pvz., per „Messenger“).

Todėl bendras duomenų valdymas netaikomas šiems procesams:
už procesą, kuris vyksta po surinkimo ir perdavimo, atsako tik „Meta“;
ataskaitų ir analizių rengimas suvestine ir anonimine forma atliekamas kaip duomenų tvarkytojui, todėl už tai mes esame atsakingi.

Mes sudarėme atitinkamą susitarimą su „Meta“ dėl bendros kontrolės, su kuriuo galima susipažinti čia: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Šiame susitarime apibrėžiama atitinkama atsakomybė už BDAR nustatytos prievolės, susijusios su bendru duomenų valdymu, vykdymą.

Duomenų valdytojo ir „Meta“ duomenų apsaugos pareigūno kontaktinius duomenis galima rasti čia: https://www.facebook.com/about/privacy.

Mes susitarėme su „Meta“, kad „Meta“ gali būti naudojamas kaip kontaktinis šaltinis naudojantis duomenų subjekto teisėmis (žr. 1.3 skirsnį). Nepažeidžiant šios nuostatos, Duomenų subjektų teisių jurisdikcija nėra ribojama.

Daugiau informacijos apie tai, kaip „Meta“ tvarko asmens duomenis, įskaitant teisinį pagrindą, ir daugiau informacijos apie duomenų subjektų teises rasite čia: https://www.facebook.com/about/privacy. Duomenis perduodame bendro duomenų valdymo, pagrįsto teisėtu interesu, taikymo srityje pagal BDAR 6 str. 1 d. f p.

Informaciją apie duomenų saugumo sąlygas galima rasti čia: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms ir apie tvarkymą remiantis standartinėmis sutarčių sąlygomis galima rasti čia:https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

Daugiau informacijos gavėjai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavėjus. [Link to section 1.4]  

Ištrynimas / pašalinimas: 
Šį įrankį galite išjungti pasirinkę Slapukų nustatymus čia [Link to cookie settings]  ir prisijungusiems vartotojams apsilankę https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#. 

Slapuko naudojimo laikas: iki 180 dienų po paskutinės sąveikos (taikoma tik slapukams, kuriuos nustatė ši svetainė)

Teisinis pagrindas:
 BDAR 6 str. 1 d. a p. (sutikimas). 

2.3.10 „Floodlight“ veikla / DV360
Paskirtis / informacija:
Šioje svetainėje naudojama „DV360“ žyma „Floodlight“, skirta įvertinti mūsų reklamos kampanijų efektyvumą, riboti konkretaus skelbimo rodymo dažnumą ir rodyti tik jums ir jūsų interesams aktualius skelbimus. Visų pirma, renkama ir saugoma informacija apie skelbimus, kuriuos spustelėjote, taip pat apie ankstesnį naudotojų elgesį trečiųjų šalių svetainėse. „Google“ naudoja slapuko ID, kad įrašytų, kurie skelbimai rodomi kurioje naršyklėje, todėl ji gali neleisti jų rodyti daugiau nei vieną kartą. Be to, „Google“ gali naudoti slapukų ID, kad įrašytų vadinamąsias konversijas, susijusias su skelbimų užklausomis. Taip yra, pavyzdžiui, kai naudotojas mato „Google“ skelbimą, o vėliau iškviečia mūsų svetainę naudodamas tą pačią naršyklę ir ten ką nors perka. Slapukuose nėra jokios asmeninės informacijos, pvz., el. pašto adresų, vardų ar adresų.  

Dėl naudojamų rinkodaros įrankių jūsų naršyklė automatiškai užmezga tiesioginį ryšį su „Google“ serveriu. Integruodama „Floodlight“ žymą, „Google“ gauna informaciją, kad iškvietėte atitinkamą mūsų svetainės dalį arba spustelėjote iš mūsų gautą reklamą.   

Be to, naudojamos „Floodlight“ žymos leidžia mums suprasti, ar atliksite tam tikrus veiksmus mūsų svetainėje, kai iškviesite vieną iš mūsų rodomų / vaizdo įrašų skelbimų kitoje platformoje arba jį spustelėsite (konversijų stebėjimas). „Google“ naudoja šį slapuką, kad suprastų turinį, su kuriuo sąveikavote mūsų svetainėse, ir vėliau siųstų jums tikslinę reklamą.  

Slapukai / įrankiai: C tipas. Daugiau informacijos rasite skirsnyje „Slapukai / įrankiai“ [nuoroda į slapukų 2.3 skirsnį].

Gavėjai:
Pagrindinis paslaugos teikėjas: „Google Ireland Ltd“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija. 
Informacija gali būti perduodama į trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemonė buvo taikomos standartinės sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovėms, kurioms taikomas sprendimas dėl tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas dėl tinkamumo. Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite su mumis susisiekti 1.2 skirsnyje nurodytais kontaktais. 

Daugiau informacijos gavėjai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavėjus. [Nuoroda į 1.4 skirsnį]

Ištrynimas / atšaukimas:

Šį įrankį galite išjungti slapukų nustatymuose čia [nuoroda į slapukų nustatymus]. 
Slapuko naudojimo laikas: iki 180 dienų po paskutinės sąveikos (taikoma tik slapukams, kuriuos nustatė ši svetainė)

Teisinis pagrindas: 

BDAR 6 str. 1 dalies a punktas (sutikimas)

 
 
2.3.11 Socialiniai įskiepiai
Paskirtis / informacija:
Mūsų svetainėse naudojami socialinių tinklų („Facebook“, „Twitter“, „Pinterest“) įskiepiai (toliau – įskiepiai), ypač „Facebook“, kurio svetainę facebook.com valdo „Meta Platforms Ireland Limited“, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublinas 2, Airija, mygtukas „Bendrinti“ arba „Bendrinti su draugais“. Įprastai įskiepiai ženklinami „Facebook“ logotipu. 

Be „Facebook“, mes naudojame „Twitter“ įskiepius (teikėjas: „Twitter, Inc.“, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) ir Pinterest (paslaugos teikėjas: „Pinterest Europe Limited“, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Airija).

Dėl duomenų apsaugos priežasčių mes sąmoningai nusprendėme nenaudoti socialinių tinklų tiesioginių įskiepių mūsų svetainėse. Vietoj jų naudojame sprendimą „Shariff“. Naudodami „Shariff“ galime patys nustatyti, kada ir ar duomenys perduodami atitinkamų socialinių tinklų operatoriui. Dėl šios priežasties, Jums apsilankius mūsų svetainėje, duomenys nėra automatiškai perduodami tokiems socialiniams tinklams, kaip „Facebook“, „Twitter“ ar „Pinterest“. Duomenys bus perduodami socialiniams tinklams tik tuomet, kai aktyviai spustelėsite atitinkamo socialinio tinklo mygtuką. Šiuo atveju Jūsų žiniatinklio naršyklė pradeda prisijungti prie atitinkamų socialinių tinklų serverių. Paspausdami atitinkamą mygtuką (pvz., „Perduoti“, „Bendrinti“ arba „Bendrinti su draugais“), sutinkate, kad Jūsų naršyklė sukurtų nuorodą į atitinkamo socialinio tinklo serverius ir perduotų naudojimo duomenis atitinkamam socialinio tinklo operatoriui ir atvirkščiai. Mes nedarome jokios įtakos socialinių tinklų renkamų duomenų pobūdžiui ir kiekiui. 

Socialinių tinklų teikėjas saugo Jūsų surinktus duomenis kaip vartotojų profilius ir naudoja juos savo svetainės reklamai, rinkos tyrimams ir (arba) į poreikius orientuotam dizainui. Toks vertinimas visų pirma vyksta (taip pat ir neužsiregistravusiems vartotojams), kad būtų galima nustatyti paklausą ir kad kiti mūsų socialinio tinklo vartotojai apie savo veiklą informuotų mūsų svetainėje. Jūs turite teisę prieštarauti dėl šių vartotojų profilių sukūrimo, todėl norėdami pasinaudoti šia teise turėtumėte kreiptis į atitinkamą įskiepio teikėją. Per įskiepius mes siūlome galimybę bendrauti su socialiniais tinklais ir kitais vartotojais, kad galėtume tobulinti mūsų pasiūlymus ir padaryti juos įdomesniais Jums, kaip vartotojui.

Gavėjai:
Pagrindiniai paslaugų teikėjai: 

- „Meta Platforms Ireland Limited“, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublinas 2, Airija
- „Twitter“, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Franciskas, CA 94103, JAV
„Pinterest Inc.“, 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, JAV.

Informacija gali būti perduodama į trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemonė buvo parengtos standartinės sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovėms, kurioms taikomas sprendimas dėl tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas dėl tinkamumo. Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite susisiekti su mumis, kaip nurodyta 1.2 punkte. 

Daugiau informacijos gavėjai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavėjus. [Link to section 1.4]  

Ištrynimas:
Už ištrynimą atsako pagrindiniai paslaugų teikėjai.

Teisinis pagrindas: 
BDAR 6 str. 1 d. a p. (sutikimas).

 
2.3.12 „YouTube“ vaizdo įrašai  
Paskirtis / informacija:
Į savo svetainę integravome „YouTube“ vaizdo įrašus, kurie saugomi svetainėje http://www.YouTube.com ir gali būti paleisti tiesiai iš mūsų svetainės. Visi jie įtraukti į „išplėstinį duomenų apsaugos režimą“, t. y. jokie duomenys apie Jus, kaip vartotoją, nebus perduodami „YouTube“, jei nespustelėsite vaizdo įrašų, kad juos paleistumėte. Tik tada, kai paleisite vaizdo įrašus, kitoje pastraipoje nurodyti duomenys bus perkelti į „YouTube“. Mes neturime jokios įtakos duomenų perdavimui.

Leisdama vaizdo įrašus „YouTube“ gauna informaciją, kad apsilankėte atitinkamame mūsų svetainės tinklalapyje, ir rinkodaros tikslais gali naudoti kitus įrankius. Jei esate prisijungę prie „Google“, Jūsų informacija bus tiesiogiai susieta su Jūsų paskyra.

Slapukai / įrankiai: C tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai“  [Link to cookie section 2.3] 

Gavėjai:
Pagrindinis paslaugų teikėjas: „Google Ireland Ltd“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija. 

Informacija gali būti perduodama į trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemonė buvo parengtos standartinės sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovėms, kurioms taikomas sprendimas dėl tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas dėl tinkamumo. Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite susisiekti su mumis, kaip nurodyta 1.2 punkte. 

Daugiau informacijos gavėjai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavėjus. [Link to section 1.4]  

Ištrynimas / pašalinimas:
Už ištrynimą atsako pagrindiniai paslaugų teikėjai.

Šį įrankį galite išjungti naudodami slapukų nustatymus čia [Link to cookie settings] 
 
Teisinis pagrindas: 
BDAR 6 str. 1 d. a p. (sutikimas).

 

2.3.13 „Google Tag Manager“
Paskirtis / informacija:
Ši svetainė naudoja „Google Tag Manager“. Ši paslauga leidžia valdyti svetainės žymas naudojant sąsają. „Google Tag Manager“ tik įgyvendina žymas. Tai reiškia, kad nenaudojami jokie slapukai ir nesaugomi jokie asmens duomenys. „Google Tag Manager“ suaktyvina kitas žymas, kurios, jei reikia, renka duomenis. Tačiau „Google“ žymų tvarkyklė nesinaudoja šiais duomenimis. Jei išjungimas atliekamas domeno ar slapukų lygiu, jis vis tiek galioja visoms stebėjimo žymoms, jei yra įdiegtos naudojant „Google Tag Manager“.

Slapukai / įrankiai: A tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai“ [Link to cookie section 2.3] 

Gavėjai:
Pagrindinis paslaugų teikėjas: „Google Ireland Ltd“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija. 

Informacija gali būti perduodama į trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemonė buvo parengtos standartinės sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovėms, kurioms taikomas sprendimas dėl tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas dėl tinkamumo. Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite susisiekti su mumis, kaip nurodyta 1.2 punkte. 

Daugiau informacijos gavėjai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavėjus. [Link to section 1.4]  

Ištrynimas:
„Google Tag Manager“ nesaugo jokių asmens duomenų.

Teisinis pagrindas: 
BDAR 6 str. 1 d. f p. (teisėtas interesas).

2.3.14 "Loyjoy“ pokalbis
Paskirtis / informacija: 
Ši svetainė suteikia galimybę suasmeninti dialogą su mumis. Mūsų pokalbiuose galite užduoti klausimus arba per pokalbių robotą dalyvauti apklausose ar loterijose ir užsisakyti naujienlaiškį arba dalyvauti lojalumo programoje. Todėl mes renkame įvairius jūsų pateiktus bendravimo / sąveikos duomenis. Tai taip pat suteikia mums galimybę analizuoti duomenis ir vertinti juos statistikos tikslais.

Slapukai / įrankiai: B tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai / įrankiai“ [nuoroda į 2.3 skirsnį apie slapukus].

Gavėjai: 
Pagrindinis paslaugos teikėjas: „Loyjoy GmbH“, Miunsteris, Vokietija. Informacija gali būti perduodama į trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemonė buvo taikomos standartinės sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovėms, kurioms taikomas sprendimas dėl tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas dėl tinkamumo. Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite susisiekti su mumis, kaip nurodyta 1.2 punkte. 

Daugiau informacijos gavėjai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavėjus. [Nuoroda į 1.4 skirsnį]

Ištrynimas / atšaukimas: 
Pokalbių dialogo langas bus automatiškai ištrintas po 365 dienų. Vartotojas turi galimybę ištrinti duomenis anksčiau per pokalbių roboto meniu ir naudoti kitas privatumo teises. Priklausomai nuo pasirinktų tikslų (loterija, apklausos, naujienlaiškis ir kt.), taikomi atitinkamame kontekste paminėti duomenų saugojimo laikotarpiai (žr. toliau).

Jei vyksta tiesioginis pokalbis su agentu, pokalbiai ištrinami po 7 dienų. Priklausomai nuo užklausos, pokalbiai gali būti naudojami jūsų prašymui įvykdyti, kaip aprašyta 3.1 skirsnyje (susisiekimas / bendravimas / bendradarbiavimas). Tokiais atvejais atitinkamai taikomas ištrynimo laikotarpis.

Šį įrankį galite išjungti slapukų nustatymuose čia [nuoroda į slapukų nustatymus].

Slapukų veikimo trukmė: iki 24 mėnesių (tai taikoma tik slapukams, kuriuos nustatė ši svetainė)

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 dalies a punktas (sutikimas)

 

2.3.15 Naudotojo sukurtas socialinės žiniasklaidos turinys (per „squarelovin“)
Paskirtis / informacija: 
Ši svetainė suteikia galimybę rodyti turinį, pateiktą iš socialinės žiniasklaidos naudotojų po jų patvirtinimo. Turinys, kurį matote įrankyje, yra pagrįstas funkciniais slapukais (pvz., kalba, paskutinis srautas – įkeltas ir matomas) ir yra pateikiamas jūsų patogumui. Mes taip pat naudojame duomenis analizei ir statistikai. Daugiau informacijos galima rasti: https://squarelovin.com/privacy

Slapukai / įrankiai: B tipas. Daugiau informacijos rasite skiltyje „Slapukai / įrankiai“ [nuoroda į slapukų 2.3 skirsnį].

Gavėjai: 
Pagrindinis paslaugos teikėjas: „Anchor Media GmbH“, Vokietija. Informacija gali būti perduodama į trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemonė buvo taikomos standartinės sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovėms, kurioms taikomas sprendimas dėl tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas dėl tinkamumo. Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite su mumis susisiekti 1.2 skirsnyje nurodytais kontaktais. 

Daugiau informacijos gavėjai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavėjus. [Nuoroda į 1.4 skirsnį]

Ištrynimas:
Šį įrankį galite išjungti slapukų nustatymuose čia [nuoroda į slapukų nustatymus]. 
Slapukų veikimo trukmė: iki 12 mėnesių (tai taikoma tik slapukams, kuriuos nustatė ši svetainė)

Teisinis pagrindas:  
BDAR 6 str. 1 dalies a punktas (sutikimas)

 
 
2.3.16 Hotjar
Informacija / tikslas:
Mes naudojame „Hotjar“ siekdami geriau suprasti mūsų naudotojų poreikius ir optimizuoti šią paslaugą bei patirtį. „Hotjar“ yra technologinė paslauga, kuri padeda mums geriau suprasti mūsų naudotojų patirtį (pvz., kiek laiko jie praleidžia kokiuose puslapiuose, kokias nuorodas jpasirenka spustelėti, ką naudotojai daro ir ko nemėgsta ir t. t.), o tai leidžia kurti ir palaikyti mūsų paslaugą naudojant naudotojų atsiliepimus. „Hotjar“ naudoja slapukus ir kitas technologijas, kad rinktų duomenis apie mūsų naudotojų elgesį ir jų įrenginius. Tai apima įrenginio IP adresą (tvarkomą seanso metu ir saugomą nuasmeninta forma), įrenginio ekrano dydį, įrenginio tipą (unikalūs įrenginio identifikatoriai), naršyklės informaciją, geografinę vietą (tik šalis) ir pageidaujamą kalbą, naudojamą mūsų svetainei rodyti. Įrašai iš „Hotjar“ negali apimti jūsų asmens duomenų, pvz., paskyros žurnalo ar mokėjimo informacijos, nes tekstas yra paslėptas.

„Hotjar“ saugo šią informaciją mūsų vardu pseudonimizuotame naudotojo profilyje. Jis naudoja slapukus, kad atkurtų seansą, o „Hotjar“ pagal sutartį draudžiama parduoti mūsų vardu surinktus duomenis.

Slapukai / įrankiai: B tipas. Daugiau informacijos rasite skiltyje „Slapukai / įrankiai“ [nuoroda į slapukų 2.3 skirsnį].

Gavėjai:
Pagrindinis paslaugos teikėjas: „Hotjar Ltd.“, Malta

Informacija gali būti perduodama į trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemonė buvo taikomos standartinės sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovėms, kurioms taikomas sprendimas dėl tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas dėl tinkamumo. Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite su mumis susisiekti 1.2 skirsnyje nurodytais kontaktais. 

Daugiau informacijos gavėjai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavėjus. [Nuoroda į 1.4 skirsnį]

Ištrynimas / atšaukimas:
Mes laikinai saugome mūsų svetainės lankytojų IP adresus, kad galėtume susieti našumo metriką (t. y. duomenis, susijusius su tuo, kaip gerai programinė įranga veikia mūsų svetainėje) ir stebėti bei sekti programų klaidas. Mes niekada nepasieksime šių IP adresų nesant jokio operacinio ar saugumo poreikio. Mes automatiškai ištriname šiuos IP adresus per trisdešimt (30) kalendorinių dienų. 
Įrašai iš „Hotjar“ ištrinami po kiekvieno seanso. 

Šį įrankį galite išjungti slapukų nustatymuose čia [nuoroda į slapukų nustatymus].

Slapuko naudojimo laikas: iki 365 dienų po paskutinės sąveikos (taikoma tik slapukams, kuriuos nustatė ši svetainė)

Teisinis pagrindas: 
BDAR 6 str. 1 dalies a punktas (sutikimas)
 
 
2.3.17 Friendly Captcha
Paskirtis / informacija: 
Šioje svetainėje konkrečiais atvejais naudojamos „Friendly Captcha“ funkcijos, kad būtų išvengta automatinių programų / robotų teksto laukų naudojimo. Tai padeda palaikyti mūsų svetainės saugumą ir išvengti brukalų siuntinėjimo vartotojams. Tai taip pat yra mūsų teisėtas interesas ir atitinka mūsų teisinius įsipareigojimus.

Daugiau informacijos: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/ 

Slapukai / įrankiai: A tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai / įrankiai“ [nuoroda į 2.3 skirsnį apie slapukus].

Gavėjai: 
Pagrindinis paslaugos teikėjas: „Friendly Captcha GmbH“, Vokietija. 

Daugiau informacijos gavėjai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavėjus. [Nuoroda į 1.4 skirsnį]

Ištrynimas / atšaukimas: 
IP adresas bus iš karto po surinkimo anonimizuotas. 

Teisinis pagrindas:  
BDAR 6 str. 1 dalies c punktas (tvarkymas, norint įvykdyti teisinį įsipareigojimą)
BDAR 6 str. 1 dalies f punktas (kai tvarkoma turint pirmiau apibūdintą teisėtą interesą)

 

2.3.18„TikTok“ pikselis
Paskirtis / informacija:
Šioje svetainėje naudojamas taip vadinamas socialinio tinklo „TikTok“ pikselis (ES: „TikTok Technology Limited“, Airija ir „TikTok Information Technologies UK Limited“, Jungtinė Karalystė). Tai leidžia dar kartą susisiekti su mūsų svetainės naudotojais, kai lankotės socialiniame tinkle „TikTok“.

Kai tik sutinkate, kad būtų naudojami slapukai, kuriems reikalingas sutikimas, naudodama „TikTok“ pikselį naršyklė užmezga tiesioginį ryšį su „TikTok“ serveriais. Pikselis gauna informacijos, kad įjungėte tam tikrą mūsų svetainės puslapį arba spustelėjote vieną iš mūsų skelbimų.  
Tada „TikTok“ naudoja šiuos duomenis, kad rodytų tikslinę ir suasmenintą reklamą savo naudotojams ir sukurtų interesais pagrįstus naudotojų profilius. Iš naudotojų surinkti duomenys mums pateikiami anonimiški ir naudojami tik skelbimų veiksmingumui įvertinti. 

„TikTok“ taip pat gauna jūsų IP adresą ir kitą informaciją apie naudotojo įrenginį, pvz., rinkodaros identifikatorių, naudojamą įrenginį, aplankytą svetainę ir laiką. „TikTok“ naudoja šiuos duomenis, kad nustatytų mūsų svetainės naudotojus ir susietų savo veiksmus su „TikTok“ naudotojo paskyra. Nuo perdavimo momento „TikTok“ tvarko šiuos duomenis savo atsakomybe. Mes nedarome jokios įtakos tolesniam „TikTok“ vykdomam tvarkymui. 

Informaciją apie tai, kaip „TikTok“ renka, naudoja ir saugo informaciją, surinktą naudojant „TikTok“ pikselį, galima rasti „TikTok“ naudotojų privatumo politikoje: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

Slapukai / įrankiai: C tipas. Daugiau informacijos rasite skirsnyje „Slapukai / įrankiai“ [nuoroda į slapukų 2.5 skirsnį].

Gavėjai:
Bendras valdytojas:
Mes drauge su „TikTok Technology Limited“, Airija ir „TikTok Information Technologies UK Limited“, Jungtinė Karalystė („TikTok“) atsakome už duomenų rinkimą ir perdavimą įgyvendinant šį procesą. Tai taikoma šiems tikslams:

matavimas ir įžvalgų ataskaitos;
kūrėjo duomenų ir (arba) įvykių duomenų rinkimas ir perdavimas.
Todėl bendras duomenų tvarkymas neapima šių duomenų tvarkymo operacijų: 
nustatyti ir pagerinti skelbimų aktualumą asmenims;
optimizuoti „TikTok“ skelbimų pristatymą;
pagerinti naudotojų saugą, mokslinius tyrimus ir plėtrą, siekiant išlaikyti ir pagerinti „TikTok“ produktų ir paslaugų vientisumą.

Mes sudarėme atitinkamą sutartį su „Meta“ dėl bendros kontrolės, kurią galima rasti čia: https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms.Šioje sutartyje apibrėžiama atitinkama atsakomybė už BDAR numatytų įsipareigojimų dėl bendros kontrolės vykdymą.

Duomenų valdytojo ir „Meta“ duomenų apsaugos pareigūno kontaktinius duomenis rasite čia: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

Mes susitarėme su „TikTok“, kad „TikTok“ gali būti naudojamas kaip kontaktinis asmuo įgyvendinant duomenų subjekto teises. Nepažeidžiant šios nuostatos, Duomenų subjektų teisių jurisdikcija nėra ribojama.

Mes perduodame duomenis bendro valdymo srityje, remdamiesi teisėtu interesu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.
Informacija gali būti perduodama į trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemonė buvo taikomos standartinės sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovėms, kurioms taikomas sprendimas dėl tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas dėl tinkamumo. Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite su mumis susisiekti 1.2 skirsnyje nurodytais kontaktais. 

Daugiau informacijos gavėjai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavėjus. [Nuoroda į 1.4 skirsnį]

Ištrynimas / atšaukimas:
Šį įrankį galite išjungti slapukų nustatymuose čia [nuoroda į slapukų nustatymus]. 
Slapuko naudojimo laikas: iki 180 dienų po paskutinės sąveikos (taikoma tik slapukams, kuriuos nustatė ši svetainė)

Teisinis pagrindas: 
BDAR 6 str. 1 dalies a punktas (sutikimas)

 

2.3.19„Awin“ veiksmingos reklamos tinklas 
Paskirtis / informacija: 
Mes dalyvaujame AWIN veiksmingos reklamos tinkle. AWIN į jūsų įrenginį įrašo slapukus, kad galėtų priskirti apsilankymą mūsų svetainėje konkrečiam šaltiniui (vadinamosios partnerių nuorodos). Patalpinus šiuos slapukus, galima išmatuoti reklamos kampanijos sėkmę, o atitinkamus atsiskaitymus atlikti tinklo sistemoje. Kitaip tariant, slapuke patalpinama informacija apie tai, kada įrenginys paspaudė tam tikrą reklaminę laikmeną. AWIN taip pat renka informaciją apie naudotojo įrenginį, pvz., operacinę sistemą ir naudojamą naršyklę.

Slapukai / įrankiai: C tipas. Daugiau informacijos rasite skirsnyje „Slapukai / įrankiai“ [nuoroda į slapukų 2.5 skirsnį].

Gavėjai: 
Pagrindinis paslaugos teikėjas:  AWIN AG, Berlynas, Vokietija

Informacija gali būti perduodama į trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemonė buvo taikomos standartinės sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovėms, kurioms taikomas sprendimas dėl tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas dėl tinkamumo. Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite su mumis susisiekti 1.2 skirsnyje nurodytais kontaktais. 

Daugiau informacijos gavėjai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavėjus. [Nuoroda į 1.4 skirsnį]

Ištrynimas / atšaukimas:

Šį įrankį galite išjungti slapukų nustatymuose čia [nuoroda į slapukų nustatymus]. 
Slapuko naudojimo laikas: iki 5 dienų po paskutinės sąveikos (taikoma tik slapukams, kuriuos nustatė ši svetainė)

Teisinis pagrindas: 

BDAR 6 str. 1 dalies a punktas (sutikimas)

 

3. Kitos siūlomos paslaugos (prisijungus ir atsijungus)

Be naudojimosi mūsų svetaine, mes siūlome įvairias kitas paslaugas, dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis (taip pat ir neprisijungus). 
Priešingai nei nurodyta 1.2 punkte [LINK] ,, kai kuriais atvejais bendrovė „Beiersdorf“ yra toliau siūlomų paslaugų, kurios jau buvo įvardytos kaip komunikacijos dalis, valdytoja. Jei daroma nuoroda į šios privatumo politikos skirsnius, pvz., naudojant nuorodą, o valdytojas jau yra nurodytas, pvz., el. laiško ar kampanijos kortelės parašo apačioje, šis asmuo yra valdytojas pagal BDAR 4 str. Nr. 7. 

3.1 Ryšiai / bendravimas / bendradarbiavimas 
Paskirtis / informacija:  
Bendraujant ir (arba) bendradarbiaujant su mumis, pvz., el. paštu ar per kontaktinę formą mūsų svetainėje, duomenų mainų platformoje, nesvarbu, ar tai būtų, pvz., vartotojo, testuojančio asmens, verslo partnerio ar kliento duomenys, Jūsų pateikti duomenys (el. pašto adresas, jei taikoma, vardas, pavardė ir telefono numeris arba pokalbio metu pateikti asmens duomenys) bus saugomi ir tvarkomi, pvz., atsakant į Jūsų klausimus, užklausas arba verslo korespondencijos tikslais. 

Bendradarbiavimo su tiekėjais srityje mes įgyvendinome vidinį vertinimo procesą, kuriuo, atsižvelgiant į mūsų teisėtą interesą, siekiama pagerinti verslo santykius ir parengti veiksmų planą. Paprastai mes tvarkome informaciją tik apie įmonę, tačiau išvadas apie Jus, kaip kontaktinį asmenį, galima daryti, jei bendravimas su tiekėjais tikrinamas atsižvelgiant į atsakymo laiką, patikimumą ir skaidrumą.

Kai kreipiatės į mus telefonu kaip vartotojas, galime Jūsų paklausti, ar galime įrašyti telefono pokalbį kokybės užtikrinimo ir mokymo priemonių tikslais. Jei sutiksite įrašinėti, mes tvarkysime visą informaciją, kuria Jūs dalijatės su mumis pokalbio metu (bendravimo turinį, galbūt ir neskelbtinus (sveikatos) duomenis, taip pat Jūsų telefono numerį ir kitus asmens duomenis).

Tvarkydami duomenis, atsirandančius bendraujant, mes turime teisėtą interesą tvarkyti duomenis pagal teisinius reikalavimus vidinei patikrai atlikti arba pagal atitinkamą bendravimo užklausą. 

Pateikti jūsų asmens duomenis yra būtina sutarties vykdymui arba panašioje į sutartį situacijoje. Jūs neprivalote pateikti savo asmens duomenų. Jei asmens duomenys nebus pateikti, negalėsite naudotis aprašyta paslauga.

Duomenų valdytojas:
Jei perkate produktus el. parduotuvėje „Beiersdorf NV“, De Passage 126-136, 1101 AX Amsterdam, Nyderlandai, „Beiersdorf NV“ yra atsakinga už šiame punkte aprašytą duomenų tvarkymą. Tai taip pat taikoma bet kokiems klausimams apie užsakymą, kuriuos galite užduoti el. parduotuvėje pateiktoje kontaktinėje formoje. 

Visais kitais kontaktų, bendravimo ir bendradarbiavimo atvejais – tai 1.2 punkte nurodytas duomenų valdytojas.

Gavėjai ir šaltiniai:
Kovojant su terorizmu, pagal įstatymą esame įsipareigoję vykdyti patikrinimą pagal sankcijų sąrašus. Todėl taip pat tvarkome Jūsų duomenis, kad įgyvendintume teisinius reikalavimus dėl patikrinimo pagal tuos sąrašus. Be to, Jūsų duomenis tvarkome „Beiersdorf Group“ nusikalstamų veikų bei kitų nusižengimų prevencijos ir tyrimo, rizikos vertinimo ir kontrolės, vidinės komunikacijos ir atitinkamais administraciniais tikslais. Jei susijusi įmonė praneša apie poreikį dirbti su Jumis kaip tiekėju, mes pasidalysime savo darbo su Jumis patirtimi su susijusia įmone.

Jei esate verslo partneris, palyginsime Jūsų duomenis su paskelbtais klaidinančių tiekėjų sąrašais (pvz., Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos ir „Bundesanzeiger Verlag GmbH“ įspėjamaisiais sąrašais), kad būtų galima priimti pagrįstą sprendimą dėl galimų mokėjimų. Taip pat reguliariai tikriname Jūsų kreditingumą tam tikrais atvejais (pvz., sudarant sutartis). Mūsų teisėtas interesas yra iki minimumo sumažinti finansinę riziką. Šiuo tikslu bendradarbiaujame su kredito agentūromis, iš kurių gauname reikiamus duomenis. Šiuo tikslu perduodame Jūsų vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis kredito agentūroms.

Jei esate verslo klientas arba partneris, gali reikėti perduoti Jūsų asmens duomenis būsimiems pirkėjams kaip įmonės sandorio dalį. Atliekant išsamų patikrinimą paprastai tvarkomi nuasmeninti duomenys. Tačiau konkrečiais atskirais atvejais gali reikėti tvarkyti asmens duomenis. Mūsų teisėtas interesas yra įvykdyti bendrovės sandorį.

Be to, perduodame duomenis šiems gavėjams:

- klientų / vartotojų paslaugų teikėjai;
- platformos / prieglobos paslaugų teikėjas.

Informacija gali būti perduodama į trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemonė buvo parengtos standartinės sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovėms, kurioms taikomas sprendimas dėl tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas dėl tinkamumo. Be to, platformos ir (arba) prieglobos paslaugų teikėjo buvo patvirtintos privalomos įmonės taisyklės. Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite susisiekti su mumis, kaip nurodyta 1.2 punkte. 

Daugiau informacijos gavėjai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavėjus. [Link to section 1.4]  

Ištrynimas / prieštaravimas:
Mes ištriname šiame kontekste atsiradusius duomenis, kai jų saugoti nebereikia, išskyrus atvejus, kai yra įstatymais nustatytų saugojimo įsipareigojimų arba reikia laikytis senaties terminų.

Vartotojų užklausų atveju, naudojantis mūsų vidine vartotojų valdymo priemone, asmens duomenys paprastai bus ištrinti po vienerių metų, jei netaikomi jokie kiti teisėti saugojimo laikotarpiai. Išimties tvarka duomenys saugomi ilgiau, jei jie reikalingi teisiniams ieškiniams pareikšti, vykdyti ar ginti.

Skambučių įrašai saugomi ne ilgiau nei 90 dienų. 

Galite prieštarauti šiems procesams pagal 4 punkto reikalavimus [Link to 4].

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 d. a p. kartu su BDAR 9 str. 2 d. a p. (sutikimas: telefono įrašas);
BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (kai duomenys tvarkomi pagal sutartį arba į sutartį panašioje situacijoje) 
BDAR 6 str. 1 d. c p. (kai reikia tvarkyti vykdant teisinę prievolę);
BDAR 6 str. 1 d. f p. (kai tvarkoma turint pirmiau apibūdintą teisėtą interesą). 

3.2. Naujienlaiškis
Paskirtis / informacija:
Naujienlaiškyje pateikiamos naujienos, pasiūlymai ir papildoma informacija apie pasirinktus „Beiersdorf“ prekių ženklus. Užsiprenumeravę naujienlaiškį, kiekvienu atveju el. paštu gausite pagal jūsų duotą sutikimą suasmenintą informaciją apie produktus, paslaugas ar pasiūlymus dėl dalyvavimo akcijose, pvz., konkursuose ar produktų testavime.

Užsiregistravę naujienlaiškiui, gausite jūsų poreikiams pritaikytą naujienlaiškį (jei naujienlaiškis yra „individualizuotas“, „suasmenintas“ arba „pritaikytas“). Mes vertiname jūsų pirkimo ir paspaudimų elgesį mūsų svetainėse arba naujienlaiškyje, kad galėtume surinkti jums svarbią informaciją.

Jei ši svetainė siūlo lojalumo programą, šis naujienlaiškis yra lojalumo programos dalis.

Gavėjai:
- platformos / prieglobos paslaugų teikėjas;
- vartotojų paslaugos teikėjas;
- išorės agentūros naujienlaiškiams siųsti.

Informacija gali būti perduodama į trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemonė buvo taikomos standartinės sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovėms, kurioms taikomas sprendimas dėl tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas dėl tinkamumo. Be to, platformos / prieglobos paslaugų teikėjui buvo patvirtintos įmonei privalomos taisyklės. Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite susisiekti su mumis, kaip nurodyta 1.2 punkte. 

Daugiau informacijos gavėjai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavėjus. [Nuoroda į 1.4 skirsnį]

Ištrynimas / atšaukimas: 
Šie surinkti duomenys bus automatiškai ištrinti ne vėliau kaip po 24 mėnesių, jei į naujienlaiškius nebebus reaguojama (dėl neaktyvumo). Jei nebenorite gauti šių naujienlaiškių, jų bet kuriuo metu galite atsisakyti. Spustelėkite kiekviename naujienlaiškyje esančią nuorodą, tada jums bus pateiktas prenumeratos atsisakymo procesas arba atsiųskite mums savo atsisakymą el. paštu.

Jei jūsų profilis nebuvo patvirtintas per vadinamąjį dvigubą pasirinkimo procesą, jūsų profilis bus ištrintas ne vėliau kaip po 6 mėnesių.

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 dalies a punktas (sutikimas)

3.3. Kampanijos (pvz., loterijos, produktų testavimas)
Paskirtis / informacija:
Kai dalyvaujate loterijose ar panašiose kampanijose, mes naudojame jūsų pateiktą asmeninę informaciją kampanijai vykdyti. Daugiau informacijos apie tikslus galima rasti atitinkamose kampanijos sąlygose. 

Pateikti jūsų asmens duomenis yra būtina sutarties vykdymui arba panašioje į sutartį situacijoje. Jūs neprivalote pateikti savo asmens duomenų. Jei asmens duomenys nebus pateikti, negalėsite naudotis aprašyta paslauga.

Gavėjai:
- platformos / prieglobos paslaugų teikėjas;
- vartotojų paslaugos teikėjas;
- siuntimo paslaugų teikėjas (pvz., pervežantis mėginius ir pavyzdžius);
- išorės agentūros, padedančios vykdyti kampanijas

Informacija gali būti perduodama į trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemonė buvo taikomos standartinės sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovėms, kurioms taikomas sprendimas dėl tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas dėl tinkamumo. Be to, platformos / prieglobos paslaugų teikėjui buvo patvirtintos įmonei privalomos taisyklės. Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite susisiekti su mumis, kaip nurodyta 1.2 punkte. 

Daugiau informacijos gavėjai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavėjus. [Nuoroda į 1.4 skirsnį]

Ištrynimas:
Jūsų duomenys bus ištrinti po galutinio kampanijos apdorojimo (žr. dalyvavimo sąlygas), nebent tai prieštarautų įstatymais nustatytiems saugojimo įsipareigojimams ar senaties terminams.

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 dalies b punktas (į sutartį panaši situacija)

4. Prieštaravimas arba Jūsų sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo atšaukimas

Jei suteikėte sutikimą (GDPR 6 str. 1 d.), galite bet kada jį atšaukti. Toks atšaukimas daro įtaką Jūsų asmens duomenų tvarkymo leistinumui po to, kai pateikiate jį mums.

Jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas grindžiamas interesais (GDPR 6 str. 1 d. f p.), galite prieštarauti duomenų tvarkymui. Tai atvejis, kai tvarkymas nėra būtinas, ypač siekiant įvykdyti sutartį su Jumis, kurią mes apibūdinome funkcijų / paslaugų aprašyme. Įgyvendinant tokius prieštaravimus, prašome paaiškinti priežastis, kodėl neturėtume tvarkyti Jūsų asmens duomenų, kaip anksčiau. Jei pateiksite pagrįstų prieštaravimų, mes išnagrinėsime padėtį ir sustabdysime arba pakeisime duomenų tvarkymą arba nurodysime, kad Jūsų priežastys yra įtikinamos, kuriomis remiantis mes tęsime tvarkymą. 

Žinoma, Jūs galite bet kada prieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui reklamos ir duomenų analizės tikslais. Galite pranešti mums apie savo prieštaravimus naudodami minėtus duomenų valdytojo kontaktinius duomenis.