MUMS RŪPI TAVO DUOMENŲ APSAUGA!
Savo Privatumo politikoje padarėme pakeitimų, kurių tikslas – užtikrinti daugiau skaidrumo, kokius duomenis saugome ir kodėl jie yra būtini užtikrinti geriausias galimas mūsų teikiamas paslaugas. Pakeitimai ypač susiję su asmens duomenų profiliavimo ir tvarkymo taisyklėmis.

Siekiame visą laiką gerinti mūsų paslaugas ir procedūras bei apsaugoti asmens duomenis, todėl ši Privatumo politika gali keistis. Dėl to rekomenduojame reguliariai peržiūrėti šį

Eucerin ne tik prižiūri ir rūpinasi tavo oda. Taip pat daug dėmesio skiriame tavo asmens duomenų apsaugai. Gerbiame tavo privatumą ir norime, kad duomenų apsaugos klausimais pasitikėtum mumis tiek pat, kiek ir pasitiki odos priežiūros atveju. Visada aiškiai pranešame, kam mums reikalingi tavo duomenys ir kaip ilgai juos saugome. Tai leidžia tau nuspręsti, kokiems tikslams norime naudoti tavo duomenis. Siekdami užtikrinti geriausią apsaugą, informacija visada mums siunčiama šifruota. Jeigu nepageidauji, kad naudotume tavo duomenis, pranešk mums, pavyzdžiui, e. laišku.

 

 

1. Bendra informacija
1.1. Asmens duomenų tvarkymas
1.2. Duomenų valdytojas
1.3. Duomenų subjektų teisės
1.4. Duomenų atskleidimas institucijoms
1.5. Asmens duomenų gavėjai
2. Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas, kai lankotės mūsų tinklalapyje
2.1 Slapukai (angl. cookies)
2.1 Cookies (st küpsised) 2.1.1 Būtinieji slapukai (A tipo) 2.1.2 2.1.2 Funkciniai ir našumo slapukai (B tipo) 2.1.3 Sutikimu grindžiami slapukai (C tipo) 2.1.4 Visų slapukų valdymas ir šalinimas 2.2 Tinklo analizė 2.2.1 „Google Analytics“ 2.2.2 A/B testavimas 2.3 Socialiniai įskiepiai 2.4 „Social Login“ 2.5 Vaizdo įrašai „YouTube“ portale 2.6 Interneto rinkodara 2.6.1 „Google Ads“ (anksčiau – „Google Adwords“) 2.6.1.1 „Google Adwords“ konversija 2.6.1.2 „Google“ pakartotinė rinkodara 2.6.2 „Google“ pakartotinė rinkodara 2.6.3 „Campaign Manager“ (anksčiau – „Doubleclick“) 2.6.4 „Adform“ 2.6.5 (Svetainė) „Facebook Custom Audiences“ („Facebook Pixel“) 2.7 „Google Tag Manager“ 2.8 Captcha  3. Kitos siūlomos paslaugos (prisijungus ir atsijungus) 3.1 Kitos siūlomos paslaugos (prisijungus ir atsijungus) 3.2 Kitos siūlomos paslaugos (prisijungus ir atsijungus)   3.3 Vertinimai ir apžvalgos 3.4 Tyrimai 4. Nesutikimas, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, arba sutikimo atšaukimas 5. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas 6. Duomenų saugumas 7. Atnaujinimai ir pakeitimai


1. Bendra informacija


Šios privatumo politikos tikslas yra pateikti Jums informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kai naudojatės mūsų svetaine ir susijusiomis paslaugomis. Ši privatumo politika taikoma visoms svetainėms ar paslaugoms, kurios susijusios su šia privatumo politika.


1.1. Asmens duomenų tvarkymas

Asmens duomenys, kaip apibrėžta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 4 straipsnyje, – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti, pvz., vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas ir pan.


1.2. Duomenų valdytojas
Subjektas, atsakingas už asmens duomenų tvarkymą, kaip apibrėžta BDAR 4 straipsnio 7 punkte: „NIVEA Polska sp. Z o.o.“, kurios buveinė yra Poznanėje, adresas: ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań.(žr. mūsų poraštę).
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: telefono numeris: +48 61 87 46 100 arba duomenų valdytojo pašto adresas ido[at]beiersdorf.com, adresuotii „duomenų apsaugos pareigūnui“.


1.3. Duomenų subjektų teisės
Kaip duomenų subjektai, su kuriais susijęs duomenų tvarkymas, pagal teisės aktų nuostatas Jūsų turite šias teises, susijusias su savo asmens duomenimis:
• Teisę susipažinti su duomenimis;
• Teisę reikalauti ištaisyti ir ištrinti duomenis;
• Teisę apriboti duomenų tvarkymą;
• Teisę į duomenų perkeliamumą; ir 
• Teisę nesutikti. 
Be to, Jūsų turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. 
Įgyvendindami anksčiau minėtas teises galime prašyti Jūsų pateikti asmens tapatybės dokumentą. Daugiau informacijos, kaip tvarkome Jūsų duomenis, pateikiama 3 punkte


1.4. Duomenų atskleidimas institucijoms
Esant teisinei prievolei, pasiliekame teisę atskleisti Jūsų duomenis, jeigu privalome juos pateikti kompetentingoms ar teisėtvarkos institucijoms. 
Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas.

 
1.5. Asmens duomenų gavėjai
Sukauptus duomenis perduodame, kad jie būtų tvarkomi, atitinkamiems „Beiersdorf“ grupės susijusių subjektų vidaus departamentams ar išorės paslaugų teikėjams, duomenų tvarkytojams, su kuriais pasirašytos sutartys, rangovams (pvz., prieglobos teikėjams, turinio valdymo sistemą tvarkantiems subjektams, skambučių centro paslaugų teikėjams, klientų (vartotojų) valdymo paslaugų teikėjams, rinkodaros agentūroms, pašto paslaugų operatoriams, transporto paslaugas teikiantiems subjektams, vartotojų duomenų tvarkymo, duomenų bazės, tiekėjų vertinimo paslaugų teikėjams), atsižvelgdami į būtinus tikslus (pvz., svetainės (taikomosios programos) pateikimas ir jos turinio konfigūravimas, skelbimas svetainėje, kontaktų nustatymas, verslo korespondencija, klientų aptarnavimas, individualios konsultacijos, pašto siuntų siuntimas, kampanijų vykdymas, reklamos priemonių vykdymas). Prieglobos ar platformos teikėjai gali susipažinti su duomenimis iš trečiųjų šalių (Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių). Kaip tinkama duomenų apsaugos priemonė, sutikome dėl standartinių sutarčių sąlygų pagal BDAR 46 straipsnį su šių paslaugų teikėjais, taip pat jie gali būti (papildomai) sertifikuojami pagal „Privacy Shield“.  Daugiau informacijos šia tema pateikiama čia: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_lt

Jūsų duomenys perduodami į mūsų klientų valdymo platformą, kurią taip pat gali pasiekti mūsų paslaugų teikėjai, kad galėtų teikti naujienlaiškių techninį palaikymą ir diegimą. NIVEA naudojasi profesionalių išorės subjektų palaikymu naujienlaiškiams siųsti ir analizuoti. Tokius bendradarbiaujančius subjektus vadiname Jūsų asmens duomenų gavėjais, nes jie gali su jais susipažinti teikdami savo paslaugas. Jūsų asmens duomenų gavėjai ar gavėjų kategorijos – tai patikimi mūsų partneriai: rinkodaros agentūra, informacinių technologijų įmonės, reklamos agentūros, masinių siuntų paslaugą teikiantys subjektai ir prieglobos įmonė. Visos nurodytos duomenų gavėjų kategorijos veikia tik mūsų nurodymu ir naudoja Jūsų asmens duomenis tik mūsų naujienlaiškių paslaugai įgyvendinti.Šios įmonės susijusios su mumis sutartimis ir neturi galimybių įgyvendinti kitų tikslų, naudodamos Jūsų duomenis. 

Be to, NIVEA gali teikti Jūsų asmens duomenis taip pat kitiems subjektams, jeigu tokia prievolė numatyta teisės aktų nuostatose.
Kad būtų galima suteikti duomenų subjekto asmens duomenis, pavyzdžiui, kai perduodami duomenys jungiantis iš mūsų svetainės prie trečiosios šalies prižiūrimos svetainės ar socialinio tinklo, pvz., „Facebook“ ar „Twitter“, visada būtina gauti aiškų tavo sutikimą.
Mes kruopščiai atrenkame išorės paslaugų teikėjus, jiems suteikiami įgaliojimai, juos įpareigoja mūsų instrukcijos ir jie yra reguliariai tikrinami.  

Jūsų duomenis taip pat galime atskleisti tretiesiems asmenims, kai su savo partneriais siūlome akcijas, loterijas, sutartis ar panašias paslaugas. Kita informacija gali būti gaunama pateikus duomenis arba toliau pateiktame paslaugų aprašyme. 
Asmens duomenų gavėjai taip pat buvo tinkamai nurodyti kiekvienoje šios Privatumo politikos dalyje.
 
2. Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas, kai lankotės mūsų tinklalapyje

 

Kai lankotės arba naudojate mūsų tinklalapį tik informacijos tikslais, pvz., nesiregistruojate ir neteikiate mums informacijos kitu būdu, renkame tik asmens duomenis, kuriuos mūsų serveriui pateikia Jūsų naršyklė, šie duomenys būtini dėl techninių priežasčių, kad būtų galima rodyti mūsų svetainę ir užtikrinti stabilumą bei saugumą.
Surinktus duomenis perduodame apdoroti atitinkamoms vidaus tarnyboms ir kitiems susijusiems „Beiersdorf“ grupės subjektams ar išorės paslaugų teikėjams, rangovams (pvz., teikiantiems prieglobą, tvarkantiems turinio valdymo sistemą), vadovaudamiesi būtinais tikslais (rodyti svetainę ir konfigūruoti jos turinį). 
Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. 


2.1 Slapukai (angl. cookies)
Be anksčiau nurodytų duomenų, slapukai ar kiti technologiniai sprendimai (toliau – „slapukai“) naudojami Jūsų kompiuteryje, kai lankotės ar naudojatės mūsų svetaine. Slapukai – nedideli tekstiniai failai, kuriuos Jūsų naršyklė saugo Jūsų įrenginyje, kad išsaugotų konkrečią informaciją ar vaizdo failus, pvz., pikselius. Kitą kartą lankantis mūsų svetainėje, kai naudojate tą patį įrenginį, slapukuose saugoma informacija perduodama mūsų svetainei („lankomos svetainės slapukai“) ar kitam tinklalapiui, kuriam priklauso slapukai („Trečiųjų asmenų slapukai“).  


Iš saugomos ir grąžinamos informacijos svetainė atpažįsta, kad jau įėjote ir aplankėte ją per savo naršyklę, naudojamą Jūsų įrenginyje. Šią informaciją naudojame, kad galėtume kurti ir rodyti svetainę optimaliai, pritaikius pagal Jūsų pageidavimus. Šiuo atžvilgiu Jūsų įrenginyje identifikuojami tik patys slapukai. Kitais atvejais Jūsų asmens duomenys išsaugomi tik gavus aiškų sutikimą arba jeigu tai yra besąlygiškai būtina, kad būtų galima naudotis  siūlomomis paslaugomis, kuriomis Jūs atitinkamai naudojatės.  


Šioje svetainėje naudojami šie slapukai, kurių taikymo sritis ir 
funkcijos aiškinamos toliau:
• Būtinieji slapukai (A tipo)
• Funkciniai ir našumo slapukai (B tipo)
• Sutikimu (pvz., rinkodaros) grindžiami slapukai (C tipo)
Daugiau informacijos apie mūsų svetainėje įdiegtų priemonių aprašyme konfigūruojamų ir naudojamų slapukų tipus galite rasti šioje privatumo politikoje.  


2.1.1 Būtinieji slapukai (A tipo)
Būtinieji slapukai užtikrina funkcijų, be kurių negalėtumėte tinkamai naudotis mūsų svetaine, veikimą. Šiuos slapukus naudojame tik mes, todėl jie yra lankomos svetainės slapukai. Tai reiškia, kad visi tokiuose slapukuose saugomi duomenys grąžinami mūsų svetainei. 
Būtinieji slapukai naudojami, pavyzdžiui, užtikrinti, kad būdami registruotas vartotojas liktumėte prisijungę, kai einate į įvairius mūsų svetainės tinklalapius, todėl Jums nereikia iš naujo suvesti savo vartotojo vardo, jungiantis prie naujos svetainės.
Naudoti būtinuosius slapukus mūsų svetainėje galima negavus Jūsų sutikimo. Dėl šios priežasties būtinieji slapukai negali būti įjungiami ar išjungiami individualiai. Vis dėlto Jūs bet kuriuo metu galite išjungti slapukus savo naršyklėje (žr. toliau).
Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas 


2.1.2 Funkciniai ir našumo slapukai (B tipo)
Funkcijų slapukai suteikia galimybę mūsų interneto svetainei saugoti jau pateiktą informaciją (pvz., užregistruotą vardą ar pasirinktą kalbą) ir remiantis šia informacija jums pasiūlyti patobulintas ir labiau asmeniškai pritaikytas funkcijas. Šie slapukai renka ir saugo tik pseudonimais apsaugotą informaciją, todėl jie negali stebėti jūsų veiksmų kitose interneto svetainėse.
Našumo slapukai renka informaciją apie tai, kaip mūsų svetainė naudojama, kad būtų galima pagerinti jos patrauklumą, turinį ir funkcijas. Šie slapukai padeda mums, pavyzdžiui, nustatyti, ar ir kurie mūsų svetainės tinklalapiai lankomi, taip pat koks turinys ypač domina vartotojus. Ypač fiksuojame apsilankymų svetainėje skaičių, lankomų tinklalapių skaičių, mūsų svetainėje praleistą laiką, lankomų svetainių eiliškumą, kokie paieškos raktažodžiai atvedė Jus pas mus, šalį, regioną ir, jeigu susiję, miestą, iš kurio jungiamasi, taip pat mūsų svetainę lankyti naudojamų mobiliųjų įrenginių nuošimtį. Taip pat fiksuojame kompiuterio pelės judesius, paspaudimus ir slinkimą, kad suprastume, kurios mūsų svetainės sritys ypač domina vartotojus. Pagal tai galime tiksliau pritaikyti mūsų svetainės turinį pagal mūsų vartotojų poreikius ir optimizuoti mūsų pasiūlymą. Jūsų kompiuterio adresas, kuris perduodamas techniniais sumetimais, yra automatiškai anonimizuojamas ir neleidžia daryti kokių nors išvadų apie individualųjį vartotoją.  
Bet kuriuo metu galite pritaikyti slapukų parinktis čia (įjungti ar išjungti).
Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.


2.1.3 Sutikimu grindžiami slapukai (C tipo)
Slapukai, kurie nėra būtinieji (A tipo) ir funkciniai ar našumo (B tipo), naudojami gavus aiškų Jūsų sutikimą, pvz., rinkodaros slapukai.
Pasiliekame teisę naudoti informaciją, gautą naudojant slapukus iš anoniminės mūsų svetainės lankytojų elgsenos analizės, kad rodytume konkrečią mūsų parinktų produktų reklamą mūsų svetainėse. Tikimės, kad Jūs, kaip vartotojai, gausite naudos iš šio sprendimo, nes rodome skelbimus ar turinį, kuris, mūsų nuomone, atitinka Jūsų interesus, atsižvelgiant į Jūsų elgseną tinkle. Taigi galite matyti mažiau atsitiktinių reklamų ar turinio, kurie gali Jus mažiau dominti. 
Rinkodaros slapukai priklauso reklamą tvarkantiems išorės asmenims (trečiųjų asmenų slapukai) ir naudojami informacijai apie vartotojų lankomas svetaines rinkti, kad būtų galima vartotojui sukurti profiliuotą reklamą.
Nesutikimas (atsisakymas) naudoti interneto reklamoje naudojamus slapukus 
Taip pat Jūs galite valdyti daugelio subjektų slapukus, kurie naudojami interneto reklamoje, daugelyje šalių savireguliavimo sumetimais sukurtomis vartotojų priemonėmis, pvz., JAV https://www.aboutads.info/choices/ ar Europos Sąjungos
 http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices. 
Galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, galiosiantį ateityje, naudoti sutikimu grindžiamus slapukus atitinkamai nustatę savo slapukų (C tipo) parinktis . 
Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.


2.1.4 Visų slapukų valdymas ir šalinimas
Galite savo naršyklę nustatyti taip, kad slapukai nebūtų saugomi Jūsų įrenginyje ir kiekvieną kartą prieš įjungiant slapukus būtų teiraujamasi Jūsų sutikimo.  Galite bet kada pašalinti slapukus, kurie buvo vėl įjungti. Kaip tai veikia, galite išsamiai sužinoti savo naršyklės „Help (Pagalba)“ skyriuje. 
Prašome atkreipti dėmesį, kad išjungus slapukus, gali būti ribojamos mūsų svetainės funkcijos. 


2.2 Tinklo analizė


2.2.1 „Google Analytics“

Šioje svetainėje naudojama įmonės „Google Inc.“ („Google“) interneto analizės paslauga „Google Analytics“. „Google Analytics“ naudoja tam tikro pavidalo slapukus, kurie saugomi vartotojo kompiuteryje ir suteikia galimybę analizuoti, kaip naudojama mūsų svetainė. Slapuko sukuriama informacija apie šios svetainės naudojimą paprastai siunčiama į „Google“ serverį JAV, kuriame saugoma.


Norėtume paaiškinti, kad „Google Analytics“ šioje svetainėje papildytas kodu „gat._anonymizelp();“, kad būtų užtikrinamas anoniminis IP adresų fiksavimas (vad. IP maskavimas). Anonimizuojant IP adresą šioje svetainėje „Google“ sutrumpina vartotojo IP adresą ES ir Europos ekonominės erdvės sutarties valstybėse. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas perduodamas į „Google“ serverį JAV ir ten trumpinamas. „Google“ prisijungė prie „EU-US Privacy Shield“, (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).


Sukauptą informaciją „Google“ naudoja mūsų vardu analizuoti, kaip naudojama ši svetainė, ir kurti ataskaitas apie lankytojų srautus svetainėse bei teikti papildomas paslaugas, susijusias su svetainės lankymu ir naršymu internete. Taip pat „Google“ gali teikti šią informaciją trečiosioms šalims pagal teisės aktų reikalavimus arba jeigu trečiosios šalys tokius duomenis tvarko „Google“ vardu. Naršyklės siunčiamas IP adresas, naudojant „Google Analytics“, nėra siejamas su kitais „Google“ duomenimis.
Vartotojas, keisdamas naršyklės parinktis, gali neleisti, kad būtų saugomi slapukai. Be to, vartotojas, parsisiuntęs ir įdiegęs savo naršyklėje https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en svetainėje pateikiamą įskiepį, gali neleisti „Google“ fiksuoti duomenų, susijusių su slapukų sukurtos svetainės lankymu (įskaitant IP adresą), ir juos tvarkyti.


Informacija apie trečiuosius asmenis: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija, faks. +353 (1) 436 1001. „Google Analytics“ paslaugų sąlygos https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Bendroji „Google Analytics“ saugumo ir privatumo taisyklių apžvalga https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, taip pat „Google“ privatumo politika https://policies.google.com/privacy?hl=en.
Šioje svetainėje taip pat naudojama „Google Analytics“ vartotojo judesiams svetainėje analizuoti, neatsižvelgiant į naudojamą įrenginį, pasitelkiant vartotojo identifikatorių. Vartotojas gali išjungti stebėjimą įvairiuose įrenginiuose iš „Google“ paskyros, „Mano duomenys“, „Asmens duomenys“ skirsnyje.


Naudojami slapukai: B tipo. Išsamesnei informacijai gauti žr. Slapukų skirsnį.
Naudojami slapukai ilgiausiai saugomi iki 12 mėnesių.

Duomenys ilgiausiai saugomi iki 26 mėnesių.

Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

„Google Analytics“ reklamos funkcijos 
Jeigu sutinkate, kad būtų naudojamos „Google Analytics“ reklamos funkcijos, šioje svetainėje, be standartinių funkcijų, taip pat naudojamos išplėstinės „Google Analytics“ funkcijos.  Šioje svetainėje įdiegtos „Google Analytics“ reklamos funkcijos naudoja „Google Analytics Demographics“ ir „Interest Reporting“.  
Naudojame lankomos svetainės (pvz., „Google Analytics“) ir trečiųjų asmenų slapukus (pvz., „DoubleClick“), kad anonimiškai ir apibendrintai įvertintume mūsų svetainės lankytojų demografines savybes ir susidomėjimus. Ši informacija naudojama mūsų svetainei tobulinti.
Galite neleisti dalyvauti šiame stebėjimo procese įvairiais būdais: a) atitinkamai nustatę naršyklės programinę įrangą; b) „Google“ naršyklėje nustatę reklamos parinktis https://www.google.com/ads/preferences/?hl=en; c) atitinkamai nustatę slapukų parinktis (spausti čia) . Prašome atkreipti dėmesį, kad tokiu atveju galite neturėti galimybės naudotis visomis mūsų siūlomomis funkcijomis. 
Saugoma iki 26 mėnesių.
Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. 


2.2.2 A/B testavimas 
Šioje svetainėje taip pat analizuojama vartotojų elgsena, naudojant vad. A/B testus. Vartotojui galime savo svetaines pateikti šiek tiek skirtingo turinio, atsižvelgiant į profilio priskyrimo būdą. Tai padeda analizuoti ir reguliariai tobulinti mūsų paslaugas ir daryti patrauklesnes vartotojui.
Slapukai saugomi kompiuteryje, kad būtų galima atlikti tokią analizę. Tokiu būdu renkama informacija saugoma tik serveryje [Vokietijoje]. Vartotojas, keisdamas naršyklės parinktis, gali neleisti, kad būtų saugomi slapukai.


Prieš atliekant analizę IP adresai toliau apdorojami sutrumpinti, todėl galima išvengti tiesioginio asmeninio ryšio. Vartotojo naršyklės siunčiamas IP adresas nėra siejamas su kitais mūsų renkamais duomenimis.


Informaciją apie asmens duomenų apsaugą galima gauti iš ES įsikūrusio analizės paslaugų išorės teikėjo. Naudojami slapukai: B tipo. Išsamesnei informacijai gauti žr. Slapukų skirsnį.
Naudojami slapukai ilgiausiai saugomi iki 2 metų (taikoma tik slapukams, kurių parinktys nustatomos šioje svetainėje).
Duomenys ilgiausiai saugomi iki 25 mėnesių.
Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.


2.3 Socialiniai įskiepiai

Mūsų svetainėse naudojami socialinių tinklų socialiniai įskiepiai („įskiepiai“), ypač „Facebook“, kurio svetainę facebook.com tvarko „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV, „Dalintis“ ar „Dalintis su draugais“. „Facebook Ireland Limited“, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Airija, yra atsakinga už Facebook.com Europoje. Įskiepiai paprastai žymimi „Facebook“ logotipu.
Be „Facebook“ mes naudojame papildinius iš „Twitter“ (paslaugų teikėjas: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) ir „Pinterest“ (paslaugų teikėjas: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA).


Duomenų apsaugos sumetimais sąmoningai nusprendėme mūsų svetainėse nenaudoti socialinių portalų tiesioginių įskiepių. Vietoj jų naudojame „Shariff“ sprendimą. Naudodami „Shariff“ galime patys nustatyti, ar ir kokie duomenys perduodami atitinkamo socialinio tinklo valdytojui. Dėl šios priežasties, vartotojui įėjus į mūsų svetainę, duomenys nėra automatiškai siunčiami į socialinius tinklus, pvz., „ Facebook“, „Twitter“ ar „Pinterest“. Duomenys siunčiami į socialinius tinklus tik tada, kai vartotojas paspaudžia atitinkamą socialinio tinklo mygtuką. Tokiu atveju naršyklė užmezga ryšį su tam tikro socialinio tinklo serveriais. Paspaudęs atitinkamą mygtuką (pvz., „Perduoti“, „Dalintis“ ar „Dalintis su draugais“) vartotojas sutinka, kad jo naršyklė sukurtų nuorodą į konkretaus socialinio tinklo serverius ir perduotų vartotojo duomenis atitinkamam socialinio tinklo valdytojui, ir atvirkščiai. Neturime jokios įtakos, kokio pobūdžio duomenis ir kokia apimtimi kaupia socialiniai tinklai.
Socialinių tinklų teikėjas saugo surinktus vartotojo duomenis vartotojo profilyje ir naudoja juos reklamos, rinkos tyrimų tikslams ir (ar) į vartotojus orientuotai svetainei kurti. Toks vertinimas pirmiausiai atliekamas (taip pat ir neregistruotų vartotojų), kad būtų galima parengti sąžiningą reklamą vartotojams ir pranešti kitiems socialinio tinklo vartotojams apie vartotojo veiklą mūsų svetainėje. Vartotojas turi teisę nesutikti, kad būtų kuriami vartotojų profiliai, todėl norint įgyvendinti šią teisę, būtina susisiekti su atitinkamo įskiepio tiekėju. Įskiepiais siūlome galimybę jungtis prie socialinių tinklų ir bendrauti su kitais vartotojais, todėl galime tobulinti savo pasiūlymus ir padaryti juos įdomesnius.


Duomenys perduodami neatsižvelgiant į tai, ar vartotojas susikūręs paskyrą pas įskiepio tiekėją ir ar yra prisijungęs. Jeigu vartotojas prisijungęs pas konkretų įskiepio tiekėją, surinkti duomenys tiesiogiai susiejami su esama vartotojo paskyra. Paspaudus veikiantį mygtuką ir (pavyzdžiui) susiejus svetainę, įskiepio tiekėjas informaciją saugo vartotojo paskyroje ir viešai ją bendrina vartotojo pažįstamiems. Pasinaudojus socialiniu tinklu, rekomenduojame reguliariai atsijungti, ypač prieš aktyvinant mygtuką, nes tokiu būdu galima išvengti, kad įskiepių tiekėjas sietų jūsų profilį.


Norint gauti daugiau informacijos apie tai, kokiam tikslui ir kokia apimtimi įskiepių tiekėjas kaupia ir tvarko duomenis, būtina susipažinti su toliau nurodomų tiekėjų deklaracijomis dėl duomenų apsaugos. Toliau nurodomi tiekėjai suteikia vartotojams daugiau informacijos apie vartotojų teises šiuo klausimu ir nustato jų privatumo apsaugos nuostatų parinktis.
a) „Facebook Inc.“, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, JAV; http://www.facebook.com/policy.php plačiau apie duomenų kaupimą: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, taip pat http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo „Facebook“ prisijungė prie „EU-US Privacy Shield“, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


b) „Google Inc.“, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, JAV; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. „Google“ prisijungė prie „EU-US Privacy Shield“, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


c) „Twitter, Inc.“, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, JAV; https://twitter.com/privacy. „Twitter“ prisijungė prie „EU-US Privacy Shield“, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


d) „Pinterest Inc.“, 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, JAV); http://about.pinterest.com/privacy/.


d) „Xing AG“, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Vokietija; http://www.xing.com/privacy.


e) „T3N, yeebase media GmbH“, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Vokietija; https://t3n.de/store/page/datenschutz.


f) „LinkedIn Corporation“, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, JAV; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. „LinkedIn“ prisijungė prie „EU-US Privacy Shield“, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


g) „Flattr Network Ltd.“, 2 nd Floor, White bear yard 114A, Clerkenwell Road, London, Middlesex, England, EC1R 5DF, Didžioji Britanija; https://flattr.com/privacy]


2.4 „Social Login“

Vartotojas, norėdamas registruotis ir prisijungti prie kliento paskyros, gali patvirtinti tapatybę per savo profilį, pasinaudodamas vienu iš socialinių tinklų: „Facebook“, „Twitter“ ar „Google“, ir registruotis arba prisijungti.
Tam tikslui registracijos ar prisijungimo puslapyje pateikiami mūsų svetainės aptarnaujamų konkrečių socialinių tinklų tiekėjų simboliai. Prieš užmezgant ryšį su tiekėju, vartotojas privalo tiesiogiai sutikti dėl toliau nurodytų duomenų tvarkymo ir perdavimo:
Paspaudus atitinkamą simbolį, atsiveria naujas dialogo langas (vad. taikomoji programa), kuriame būtina prisijungti naudojant prisijungimo prie socialinio tinklo duomenis. Sėkmingai prisijungus, tinklas praneša vartotojui, kokie duomenys perduodami mums, kad būtų nustatyta tapatybė registruojantis ar jungiantis. Jeigu vartotojas sutinka, kad duomenys būtų perduodami, mūsų reikalaujami registracijos laukai užpildomi perduotais duomenimis. Registruojantis ar jungiantis reikalaujami duomenys: vartotojo vardas ir el. pašto adresas.
Tik gavus aiškų, vienareikšmį vartotojo sutikimą naudoti perduotus ir būtinus duomenis, duomenis saugome ir naudojame (šioje) privatumo politikoje nurodytiems tikslams. Mūsų sukurta kliento paskyra ir atitinkamo socialinio tinklo paskyra niekaip nėra siejamos, išskyrus siekiant patvirtinti tapatybę.
Siekiant patvirtinti tapatybę, kad būtų galima registruotis ir prisijungti, vartotojo IP adresas perduodamas atitinkamam socialinių tinklų tiekėjui. Neturime jokios įtakos, kokiam tikslui ir kokia apimtimi kaupiami duomenys, ir kaip juos toliau tvarko atitinkamas socialinio tinklo tiekėjas.
a) „Facebook Inc.“, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, JAV; http://www.facebook.com/policy.php plačiau apie duomenų kaupimą: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, taip pat http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo „Facebook“ prisijungė prie „EU-US Privacy Shield“, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


b) „Google Inc.“, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, JAV; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. „Google“ prisijungė prie „EU-US Privacy Shield“, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


c) „Twitter, Inc.“, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, JAV; https://twitter.com/privacy. „Twitter“ prisijungė prie „EU-US Privacy Shield“, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
„Facebook Connect“
Jeigu svetainėje pateikiamas vad. „Facebook Connect“ mygtukas, vartotojas gali prisijungti prie mūsų svetainės naudodamas „Facebook“ vartotojo duomenis. Be to, „Facebook Connect“ gali automatiškai jo „Facebook“ profilyje skelbti informaciją apie vartotojo veiksmus mūsų svetainėje. Atsižvelgiant į tai, aktyvinus mygtuką, vartotojui suteikiama galimybė duoti sutikimą susipažinti su jo duomenimis „Facebook“ ir skelbti informaciją ir veiksmus jo „Facebook“ profilyje. Kiti duomenys (pvz., susisiekti e. pašto adresu) naudojami tik iš anksto gavus aiškų sutikimą. Būtina atkreipti dėmesį, kad „Facebook“ gauna informaciją apie taikomąją programą ar svetainę per „Facebook Connect“, įskaitant ir tai, ką veikia konkretus vartotojas. Norint suasmeninti prisijungimo procesą, „Facebook“ gali kai kuriais atvejais gauti ribotą informacijos kiekį prieš patvirtinant tapatybę taikomojoje programoje arba svetainėje. Kokiems tikslas ir kokia apimtimi „Facebook“ kaupia bei toliau tvarko ir naudoja duomenis, taip pat su tuo susijusias vartotojų teises ir privatumo apsaugos parinktis galima rasti „Facebook“ privatumo politikoje:
„Facebook Inc.“, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, JAV; http://www.facebook.com/policy.php plačiau apie duomenų kaupimą: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, taip pat http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. „Facebook“ prisijungė prie „EU-US Privacy Shield“, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework


2.5 Vaizdo įrašai „YouTube“ portale 
Svetainėje http://www.YouTube.com saugomus „YouTube“ filmus susiejome su mūsų svetaine, todėl juos galima leisti tiesiogiai iš mūsų svetainės. Filmai susieti „išplėstiniu duomenų apsaugos būdu“, t. y. jokie vartotojo duomenys nėra siunčiami į „YouTube“, kol nepaspaudžiama, kad pradėtų leisti kurį nors filmą. Tik vartotojui paleidus filmą, toliau nurodyti duomenys perduodami į „YouTube“. Neturime jokios įtakos šiam duomenų perdavimui.
Kai vartotojas atveria svetainę, „YouTube“ gauna informaciją, kad vartotojas įėjo į tam tikrą mūsų svetainės tinklalapį. Be to, perduodami šios privatumo politikos 2 skirsnyje nurodyti duomenys. Tai nepriklauso nuo to, ar vartotojas susikūręs paskyrą „YouTube“ tarnyboje, per kurią jis jungiasi, ar nėra vartotojo paskyros. Jeigu vartotojas prisijungęs, jo duomenys tiesiogiai susiejami su paskyra. Jeigu vartotojas nepageidauja, kad būtų siejamas su savo profiliu „YouTube“ tarnyboje, gali atsijungti prieš aktyvindamas mygtuką. „YouTube“ tarnyba saugo vartotojų duomenis jų profiliuose ir naudoja juos reklamos, rinkos tyrimo tikslams ir (ar) į vartotojus orientuotai svetainei kurti. Toks vertinimas pirmiausia atliekamas (taip pat ir neregistruotų vartotojų), kad būtų galima užtikrinti į vartotojus orientuotą reklamą ir pranešti kitiems socialinio tinklo vartotojams apie vartotojo veiklą mūsų svetainėje. Vartotojas turi teisę nesutikti, kad būtų kuriamas toks profilis, bet norint įgyvendinti šią teisę, būtina susisiekti su „YouTube“ tarnyba.
Norint gauti daugiau informacijos apie tai, kokiam tikslui ir kokia apimtimi „YouTube“ kaupia ir tvarko duomenis, būtina susipažinti su privatumo politika. Joje taip pat galima rasti papildomos informacijos apie savo teises ir parinktis, norint apsaugoti savo privatumą.
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; „Google“ prisijungė prie „EU-US Privacy Shield“, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


2.6 Interneto rinkodara


2.6.1 „Google Ads“ (anksčiau – „Google Adwords“)


2.6.1.1 „Google Adwords“ konversija Naudojamės „Google Adwords“ paslaugomis, kad reklama (vad. „Google Ads“) išorės svetainėse atkreiptume dėmesį į mūsų patrauklius pasiūlymus. Remdamiesireklamos kampanijų duomenimis, galime įvertinti, kaip sėkmingai įgyvendintos reklamos priemonės.Norėtume Jums rodyti Jus dominančią reklamą ir siekiame, kad mūsų svetainė būtų Jums įdomesnė, bei stengiamės pasiekti protingas reklamos sąnaudų sąmatas. 
Reklaminę medžiagą teikia „Google“ per vad. „Ad Servers“. Tam tikslui naudojame serverių slapukus, per kuriuos galima išmatuoti tam tikrus parametrus, kaip sėkmingai pasiekiami gavėjai, pvz., reklamos publikavimas ar vartotojų paspaudimai. Jeigu į mūsų svetainę pateksite per „Google“ reklamą, „Google Ads“ išsaugos slapuką Jūsų įrenginyje. Šie slapukai paprastai baigia galioti po 30 dienų ir nėra skirti Jūsų tapatybei nustatyti. Siekiant analizuoti vertę, šių slapukų atveju paprastai saugomi: unikalus slapuko identifikatorius, reklamos peržiūrų skaičius vienoje reklamos vietoje (dažnumas), paskutinė peržiūra (svarbi konversijai po peržiūros) ir informacija apie atsisakymo nuostatas (žymuo, kai vartotojas nepageidauja, kad toliau būtų į jį atsižvelgiama). 
Šie slapukai leidžia „Google“ atpažinti Jūsų interneto naršyklę. Jeigu vartotojas lanko konkrečius „Google Ads“ kliento svetainės tinklalapius ir jo įrenginyje saugomų slapukų galiojimas dar nepasibaigęs, „Google“ ir klientas gali konstatuoti, kad vartotojas paspaudė reklamą ir buvo nukreiptas į šią svetainę. Kiekvienam „Google Ads“ klientui priskiriamas kitas slapukas. Dėl tos priežasties slapukų negali atsekti šių klientų svetainės. Šiomis reklamos priemonėmis nerenkame ir netvarkome kokių nors asmens duomenų. Iš „Google“ gauname tik statistinę analizę. Remdamiesi šiais vertinimais galime įvertinti, kurios iš naudojamų reklamos priemonių yra ypač veiksmingos. Negauname jokių kitų duomenų apie reklaminės medžiagos naudojimą; ypač pagal šią informaciją negalime nustatyti vartotojų tapatybės.
Dėl naudojamų rinkodaros priemonių Jūsų naršyklė automatiškai užmezga ryšį su „Google“ serveriu. Neturime jokios įtakos duomenų, kuriuos šia priemone surinko „Google“, kiekiui ir tolimesniam naudojimui, todėl Jums apie tai pranešame tiek, kiek mums yra žinoma. Integruodama reklamos konversiją „Google“ gauna informaciją, kad internete Jūs paleidote tam tikrą mūsų ekspozicijos dalį arba paspaudėte mūsų skelbimą. Jeigu esate vienos iš „Google“ paslaugų registruotas vartotojas, „Google“ gali Jūsų apsilankymą susieti su Jūsų paskyra. Net jeigu nesate nė vienos iš „Google“ paslaugų registruotas vartotojas arba nesate prisijungęs, gali būti, kad tinklo paslaugų teikėjai gali gauti ir saugoti Jūsų IP adresą.

2.6.1.2 „Google“ pakartotinė rinkodara 
Naudojame „Google Ads“ paslaugų pakartotinės rinkodaros funkciją. Pakartotinės rinkodaros funkcija suteikia mums galimybę pristatyti mūsų svetainės vartotojams jų susidomėjimais grindžiamą reklamą iš kitų „Google“ reklamos tinklui priklausančių svetainių („Google“ ieškyklėje ar „YouTube“, vad. „Google ads“ arba kitose svetainėse). Tam tikslui analizuojamas vartotojų bendravimas mūsų tinklalapyje, pvz., kurie pasiūlymai sudomino vartotoją, kad galėtume parodyti vartotojams skirtą reklamą net lankant mūsų svetainę kitose svetainėse. Kad būtų galima tai pasiekti, „Google“ vartotojų, kurie lankosi tam tikrose „Google“ tarnybose ar „Google Display Network“ svetainėse, naršyklėse saugo skaičių. Šis skaičius, vadinamas slapuku, naudojamas šių vartotojų apsilankymams fiksuoti. Šis skaičius naudojamas, kad būtų galima unikaliu būdu atpažinti konkrečiame įrenginyje įdiegtą naršyklę ir nenustatyti asmens tapatybės; asmens duomenys nėra saugomi. 
Galite išvengti dalyvavimo šiame stebėjimo procese įvairiais būdais:

a) atitinkamai nustatę savo naršyklės programinę įrangą, ypač sustabdydami trečiųjų asmenų slapukus, negausite jokios reklamos iš trečiųjų asmenų;

b) išjungę slapukus konversijai stebėti, nustatydami savo naršyklę taip, kad slapukus blokuotų www.googleadservice.com, https://www.google.pl/settings/ads sritis, ši nuostata pašalinama, kai ištrinate savo slapukus;

c) išjungę tiekėjų reklamą, grindžiamą susidomėjimais, kuri yra savireguliavimo kampanijos „About Ads“, skelbiamos adresu http://www.aboutads.info/choices, dalis, ši nuostata pašalinama, kai ištrinate savo slapukus; d) „Firefox“, „Internet Explorer“ arba „Google Chrome“ naršyklėse visam laikui išjungę reklamą, naudodami nuorodą http://www.google.com/settings/ads/plugin; e) atitinkamai nustatę Jūsų slapukų parinktis (prašome spausti čia [slapukų nuostatų svetainės nuoroda]).Prašome atkreipti dėmesį, kad šiuo atveju Jūs galite netekti galimybės naudotis visomis šio pasiūlymo funkcijomis. 
 Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kokiems tikslams ir kokia apimtimi „Google“ renka ir tvarko duomenis, prašome žiūrėti privatumo politiką. Joje taip pat rasite daugiau informacijos apie savo teises ir parinktis, kaip apsaugoti savo privatumą:
https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy; „Google“ prisijungė prie Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų „Privacy Shield“, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Antra vertus, daugiau informacijos taip pat galite rasti „Network Advertising Initiative“ (NAI) svetainėje http://www.networkadvertising.org
Naudojami slapukai: C tipo. Išsamesnei informacijai gauti žr. pastraipą apie Slapukus.
Slapukai naudojami iki 1 mėnesio (taikoma tik slapukams, kurie buvo nustatyti šioje svetainėje).
Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

2.6.2 „Google“ pakartotinė rinkodara
Naudojame „Google“ pakartotinės rinkodaros taikomąją programą, kad galėtume vėl susisiekti su vartotoju per kitas 540 dienų. Naudojant šią taikomąją programą, apsilankius mūsų svetainėje, mūsų reklama gali būti rodoma, kai vartotojas naršo kitose svetainėse. Tai daroma naršyklėje saugomais slapukais, kuriuos „Google“ naudoja fiksuoti ir vertinti vartotojo elgseną, kai jis lankosi įvairiose svetainėse. Taip „Google“ gali fiksuoti tam tikro vartotojo ankstesnius apsilankymus mūsų svetainėje. „Google“ deklaruoja, kad pakartotinės rinkodaros kontekste surinktų duomenų nesieja su vartotojo asmens duomenimis, kuriuos gali saugoti „Google“. Pasak „Google“, ypač pakartotinės rinkodaros atvejais taiko pseudonimų suteikimą. 
Naudojami slapukai: C tipo. Išsamesnei informacijai gauti žr. Slapukų skirsnį.
Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.


2.6.3 „Campaign Manager“ (anksčiau – „Doubleclick“)

Šioje svetainėje taip pat naudojama „Google“ interneto rinkodaros priemonė „DoubleClick“. „DoubleClick“ naudoja slapukus, kad rodytų vartotojams tinkamą reklamą, tobulintų kampanijų veiksmingumo ataskaitas ar išvengtų rodyti vartotojams tą pačią reklamą daugiau nei vieną kartą. „Google“ naudoja slapuko identifikatorių stebėti, kuri reklama rodoma konkrečioje naršyklėje, ir kad išvengtų jos rodymo daugiau nei vieną kartą. Be to, „DoubleClick“ gali naudoti slapukų identifikatorius, kad surinktų su reklamos užklausomis susijusias konversijas. Tai vyksta, pavyzdžiui, tada, kai vartotojas pamato „DoubleClick“ reklamą, paskiau ta pačia naršykle apsilanko reklamos davėjo svetainėje ir ką nors nusiperka. Pasak „Google“, „DoubleClick“ slapukuose nėra jokių asmens duomenų.
Vartotojo naršyklė automatiškai užmezga tiesioginį ryšį su „Google“ serveriu, apsilankius mūsų svetainėje. Neturime jokios įtakos, kokia apimtimi „Google“ šia priemone renka ir toliau naudoja duomenis, todėl apie tai pranešame tiek, kiek mums yra žinoma: įdiegusi „DoubleClick“ „Google“ gauna informaciją, kad vartotojas atvėrė mūsų svetainę arba paspaudė mūsų įmonės reklamą. Jeigu esate registruotas „Google“ paslaugos vartotojas, „Google“ gali susieti vartotojo apsilankymą su jo paskyra. Net jeigu vartotojas nėra registruotas ar prisijungęs prie „Google“ paslaugų, tiekėjas turi galimybę gauti ir išsaugoti vartotojo IP adresą.
Be to, „DoubleClick Floodlight“ slapukai leidžia mums suprasti, ar vartotojas atlieka tam tikrus veiksmus mūsų svetainėse, peržiūrėjęs vieną iš mūsų vaizdo reklamų „Google“ ar kitose platformose, naudojant „DoubleClick“ arba paspaudus vieną iš jų (konversijų stebėjimas). „DoubleClick“ naudoja šį slapuką, kad sužinotų turinį, su kuriuo vartotojas susipažino mūsų svetainėje, kad vėliau galėtų vartotojui pateikti reklamą.
Vartotojas gali atsisakyti stebėjimo proceso:
a) pakeitęs naršyklės parinktis, ypač išjungęs trečiųjų šalių slapukus, tokiu atveju vartotojas negauna jokios reklamos iš išorės tiekėjų; 


b) išjungęs konversijos stebėjimo slapukus, nustatęs naršyklę taip, kad slapukus blokuotų www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads sritis, ši nuostata pašalinama, kai ištrinami slapukai; 


c) išjungęs tiekėjų susidomėjimais grindžiamą reklamą, kuri yra savireguliavimo kampanijos „Informacija apie reklamą“ dalis, paspaudus nuorodą http://www.aboutads.info/choices, ši nuostata pašalinama, kai ištrinami slapukai; 


d) visam laikui išjungus „Firefox“, „Internet Explorer“ ar „Google Chrome“ naršyklių įskiepius, paspaudus nuorodą http://www.google.com/settings/ads/plugin


e) atitinkamai nustatęs slapukų parinktis (spausti čia).Prašome atkreipti dėmesį, kad šiuo atveju neįmanoma naudotis visomis šio pasiūlymo funkcijomis.
Be to, vartotojas, parsisiuntęs ir įdiegęs naršyklės įskiepį, kuris skelbiamas skirsnyje „Rodymo nuostatos“, „DoubleClick išjungimo plėtinys“, paspaudęs nuorodą https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=en, gali neleisti „Google“ kaupti slapukų kuriamų ir su vartotojo lankomomis svetainėmis susijusių duomenų ir jų tvarkyti.
Daugiau informacijos apie „DoubleClick Google“ galima rasti https://www.google.de/doubleclick, taip pat bendroji informacija apie „Google“ duomenų tvarkymą pateikiama https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; be to, daugiau informacijos galima rasti „Networking Advertising Initiative“ (NAI) svetainėje http://www.networkadvertising.org. „Google“ prisijungė prie „EU-US Privacy Shield“, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Naudojami slapukai: C tipo. Išsamesnei informacijai gauti žr. Slapukų skirsnį.
Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.


2.6.4 „Adform“
Šioje interneto svetainėje naudojamas internetinės rinkodaros įrankis „Adform“, kurį sukūrė „Adform A/S Denmark. „Adform“ naudoja slapukus, kurie užtikrina, kad vartotojas mato jam aktualias reklamas, pagerina akcijos rezultatus ir neleidžia vartotojui matyti tos pačios reklamos antrą kartą. „Adform“ naudoja slapukų tapatybės nustatymo kodą, kuris leidžia sekti, kokios reklamos demonstruojamos kokioje naršyklėje ir neleidžia jų demonstruoti daugiau nei kartą. Be to, „Adform“ gali naudoti slapukų tapatybės nustatymo kodą su reklamos užklausomis susijusioms konversijoms sekti. Pavyzdžiui, kai vartotojas mato „Adform“ reklamą ir vėliau apsilanko reklamuotojo interneto svetainėje iš tos pačios naršyklės bei svetainėje ką nors perka. „Adform“ slapukuose nėra jokios asmeninės informacijos, pavyzdžiui, elektroninio pašto adreso, vardo ar adreso.
Lankantis mūsų interneto svetainėje, jūsų naršyklė automatiškai nustato tiesioginę sąsają su „Adform“. Integravus „Adform“, „Adform“ gauna informaciją, kad jūs ieškojote informacijos apie mus internete ar peržiūrėjote mūsų reklamą.  
Be to, „Adform“ slapukai mums padeda suprasti, ar jūs atlikote tam tikrus veiksmus mūsų interneto svetainėje(se), peržiūrėję mūsų vaizdo reklamas „Adform“ ar kitose platformose, į kurias patekote per „Adform“ arba spustelėdami (konversijų stebėjimas). „Adform“ naudoja šį slapuką, kad suprastų turinį, kurį jūs naudojate mūsų interneto svetainėje(se) ir kad parinktų jums tikslines reklamas.

Galite išvengti dalyvavimo  šiame sekimo procese keliais būdais: a) pasirinkdami atitinkamus naršyklės nustatymus, ypač apribodami trečiųjų šalių slapukus, jūs negausite reklamų iš trečiųjų šalių; b) išjungdami „Adform“ slapukus savo naršyklėje https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ c) atitinkamai pasirinkdami slapukų nustatymus (spausti čia).

Daugiau informacijos apie „Adform“ galite rasite čia: https://site.adform.com/, o apie duomenų apsaugą „Adform“ A/S Denmark, galite skaityti čia: https://site.a dform.com/privacy-center/overview.  

Naudojami slapukai: „C“ tipas. Daugiau informacijos skaitykite skyriuje apie slapukus (spausti čia).

Slapukų gyvavimo laikas: iki 60 dienų nuo paskutinio veiksmo (ši sąlyga galioja tik slapukams, kuriuos nustatė ši interneto svetainė)

Ilgiausia duomenų saugojimo trukmė: iki 13 mėnesių.

Teisinis pagrindas: BDAR 6 (1) straipsnis.2.6.5 (Svetainė) „Facebook Custom Audiences“ („Facebook Pixel“)

Šioje svetainėje taip pat naudojama „Facebook Inc.“ įmonės („Facebook“) pakartotinės rinkodaros funkcija „Custom Audiences“, kad būtų pakartotinai parodyti reklamą per 180 dienų. Tai leidžia svetainės lankytojams matyti susidomėjimais grindžiamą reklamą (reklama „Facebook“, lankantis „Facebook“ socialiniame tinkle ar kitose svetainėse, kuriose irgi naudojama ši priemonė.
Vartotojo naršyklė automatiškai užmezga tiesioginį ryšį su „Facebook“ serveriu. Neturime įtakos, kokia apimtimi ir kaip toliau „Facebook“ tvarko šia priemone surinktus duomenis, todėl pranešame apie tai tiek, kiek mums yra žinoma: įdiegęs „Facebook Custom Audiences“, „Facebook“ gauna informaciją apie tai, kad lankytojas apsilankė mūsų svetainėje ir paspaudė mūsų reklamą. Jeigu vartotojas yra registruotas „Facebook“ tarnyboje, „Facebook“ gali susieti vartotojo apsilankymą su jo paskyra. Net jeigu vartotojas nėra registruotas ar prisijungęs prie „Facebook“ tarnybos, tiekėjas turi galimybę gauti ir išsaugoti vartotojo IP adresą, taip pat kitą informaciją, pagal kurią galima nustatyti tapatybę.
„Facebook Custom Audiences” funkciją galima išjungti slapukų nustatymuose, prisijungusiems vartotojams – svetainėje https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.
Naudojami slapukai: C tipo. Išsamesnei informacijai gauti žr. Slapukų skirsnį.
Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.


2.7 „Google Tag Manager“

Svetainėje naudojama „Google Tag Manager“. Ši paslauga leidžia valdyti svetainės gaires naudojant sąsają. „Google Tool Manager“ diegia tik gaires. Tai reiškia, kad nenaudojami jokie slapukai ir nekaupiami jokie asmens duomenys. „Google Tool Manager“ aktyvina kitas gaires, kurios prireikus renka duomenis. Tačiau „Google Tool Manager“ negauna prieigos prie šių duomenų. Jeigu išjungiama srities ar slapuko lygmeniu, lieka galioti visoms stebėjimo gairėms, jeigu jos įdiegtos į „Google Tag Manager“.

 

2.8 Captcha

Ši interneto svetainė ypatingais atvejais naudoja Google reCAPTCHA v2, kad neleistų automatinėms programoms / paieškos robotams naudoti teksto laukelių. Tai padeda užtikrinti mūsų interneto svetainės saugumą ir išvengti brukalo siuntimo vartotojams. Tai taip pat yra mūsų teisėtas interesas ir teisinis įsipareigojimas.  

Renkami duomenys - tai informacija apie techninę ir programinę įrangą, pavyzdžiui, įrenginio ir programos duomenys bei vientisumo patikrinimo rezultatai. Šie duomenys siunčiami „Google International Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija. „Google“ duomenų nenaudoja suasmenintoms reklamoms.  

Daugiau informacijos galima rasti jų privatumo politikoje:
https://policies.google.com/privacy. Daugiau dokumentų galite rasti: https://developers.google.com/recaptcha/ https://www.google.com/recaptcha/admin/create 

Teisinis pagrindas: 
BDAR 6 (1) f straipsnis (duomenų tvarkymas įgyvendinant pirmiau minėtus teisėtus interesus) 3. Kitos siūlomos paslaugos (prisijungus ir atsijungus)

Be mūsų svetainės naudojimo grynai informaciniais sumetimais, siūlome įvairių kitų paslaugų, kurių reikmėms tvarkome Jūsų asmens duomenis. 
Jeigu atskiroms mūsų pasiūlymo funkcijoms pasitelkiame paslaugų teikėjus, su kuriais pasirašytos sutartys, ar norėtume Jūsų duomenis panaudoti reklamos tikslams, apie tai išsamiai pranešime toliau.  
Mes kruopščiai atrenkame išorės paslaugų teikėjus, jiems suteikiami įgaliojimai, juos įpareigoja mūsų instrukcijos ir jie yra reguliariai tikrinami.

Jūsų duomenis taip pat galime atskleisti tretiesiems asmenims, kai su savo partneriais siūlome akcijas, loterijas, sutartis ar panašias paslaugas. Kita informacija gali būti gaunama pateikus duomenis arba toliau pateiktame paslaugų aprašyme. 
Priešingai nei 1.2, kai kuriais atvejais bendrovė „Beiersdorf“ yra toliau siūlomų paslaugų, kurios Jums pristatytos kaip susisiekimo dalis, valdytoja. Jeigu dėl to nurodoma į šios privatumo politikos nuostatas, pvz., pateikiant nuorodą, ir nurodytas valdytojas, pvz., poraštėje (elektroninio laiško ar lankstinuko prieraše), toks asmuo yra duomenų valdytojas, kaip apibrėžta BDAR 4 straipsnio 7 dalyje. 


Jeigu mūsų paslaugų teikėjai įsisteigę ne Europos ekonominėje erdvėje (EEE), gali būti vykdomas tarptautinis duomenų perdavimas. Pranešime Jums apie tokių aplinkybių padarinius tolimesniame paslaugų aprašyme. 


3.1 Kontaktai/Susisiekimas/Bendradarbiavimas
Jeigu susisiekiate ir (ar) bendradarbiaujate su mumis, pvz., el. laiškais ar per mūsų svetainę, duomenų apsikeitimo platformą, kaip vartotojas, bandomasis asmuo, verslo partneris ar klientas, Jūsų pateikiamus duomenis (el. pašto adresą, jeigu susiję, taip pat vardą ir telefono numerį ar pokalbio metu pateiktus asmens duomenis) saugome ir tvarkome, siekdami pateikti atsakymą į Jūsų klausimą, prašymą ar su verslo susirašinėjimu susijusiems tikslams. Triname anksčiau minėtus duomenis, kai nėra būtina juos saugoti, jeigu nėra teisės aktų numatytos prievolės juos saugoti ar nėra būtina kontroliuoti senaties terminų.


Tvarkydami susisiekus gautus duomenis, vadovaujamės pagrįstu interesu tvarkyti duomenis, laikantis teisės aktų reikalavimų, vidinės patikros tikslams arba atsižvelgdami į atskirus prašymus susisiekti. Kovojant su terorizmu, privalome sutikrinti su sankcijų sąrašu. Dėl šios priežasties Jūsų duomenis tvarkome taip pat palyginimo su šiais sąrašais tikslams. Be to, Jūsų duomenys „Beiersdorf“ grupėje tvarkomi, siekiant užkardyti ir stebėti nusikalstamas ir kitas draudžiamas veikas. Galite nesutikti dėl tokio tvarkymo, remdamiesi 4 punkto nuostatomis. Jeigu klientas pageidauja gauti informaciją per mūsų vidinę klientų valdymo priemonę, asmens duomenys paprastai ištrinami per metus. Išimtiniais atvejais duomenys saugomi ilgiau, jeigu duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus. 


Surinktus duomenis perduodame, kad jie būtų tvarkomi, atitinkamiems „Beiersdorf“ grupės susijusių subjektų vidaus departamentams ar išorės paslaugų teikėjams, duomenų tvarkytojams, su kuriais pasirašytos sutartys (pvz., prieglobos teikėjams, skambučių centro paslaugų teikėjams), atsižvelgdami į būtinus tikslus (pvz., kontaktų nustatymas, verslo korespondencija, klientų aptarnavimas). Prieglobos ar platformos teikėjai gali susipažinti su duomenimis iš trečiųjų šalių (Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių). Kaip tinkama duomenų apsaugos priemonė, sutikome dėl standartinių sutarčių sąlygų pagal BDAR 46 straipsnį su šių paslaugų tiekėjais, taip pat jie gali būti (papildomai) sertifikuojami pagal „Privacy Shield“.  Daugiau informacijos šia tema pateikiama čia: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas dėl susisiekimo dėl sutarčių vykdymo ir taisyklių nuostatų įgyvendinimo ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas dėl susisiekimo su mūsų paslaugų ir produktų gavėjais.


3.2 Kampanijos (pvz., loterijos, produktų tyrimai, bandymai)
Jeigu dalyvaujate loterijoje, tyrimuose ar panašiose kampanijose, naudojame Jūsų pateiktus asmens duomenis kampanijai rengti. Daugiau informacijos apie tikslus galite rasti kampanijų atitinkamose taisyklėse. 
Surinktus duomenis perduodame, kad jie būtų tvarkomi, atitinkamiems „Beiersdorf“ grupės susijusių subjektų vidaus departamentams ar išorės paslaugų teikėjams, duomenų tvarkytojams, su kuriais pasirašytos sutartys (pvz., prieglobos teikėjams, transporto paslaugų teikėjams, duomenų tvarkymo paslaugų teikėjams), atsižvelgdami į būtinus tikslus (kampanijai rengti). Prieglobos ar platformos teikėjai gali susipažinti su duomenimis iš trečiųjų šalių (Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių). Kaip tinkama duomenų apsaugos priemonė, sutikome dėl standartinių sutarčių sąlygų pagal BDAR 46 straipsnį su šių paslaugų tiekėjais, taip pat jie gali būti (papildomai) sertifikuojami pagal „Privacy Shield“.  Daugiau informacijos šia tema pateikiama čia:  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.


Jūsų duomenys ištrinami galutinai sutvarkius duomenis kampanijos reikmėms (žr. dalyvavimo taisykles), nebent tai prieštarautų teisės aktų numatytoms saugojimo ar senaties terminų nuostatoms. 
Jūsų asmens duomenis pateikti būtina, kad būtų galima vykdyti sutartį. Neprivalote teikti savo asmens duomenis. Jeigu nepateikiate savo duomenų, negalite dalyvauti kampanijoje.


Daugiau informacijos pateikiama atitinkamose kampanijos taisyklėse. 
Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas dėl taisyklių nuostatų įgyvendinimo ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas dėl priemonių, kurios nėra būtinos įgyvendinti taisyklių nuostatas (pvz., duomenų paskelbimas viešai ir konkursų laimėtojų darbai).


 3.3 Vertinimai ir apžvalgos
Tikslas / informacija:
Registruoti vartotojai turi galimybę pateikti produktų bei procesų vertinimus ir apžvalgas, kitus vertinimus, kuriuos leidžia teikti interneto svetainė pagal naudojimo sąlygas. Mes teisėtai siekiame užtikrinti, kad vartotojai galėtų laisvai išreikšti nuomonę apie produktus.
Jūsų vertinimas bus skelbiamas su vartotojo vardu. Rekomenduojame vietoj tikrojo vardo naudoti slapyvardį. Prieš paskelbiant, vertinimai neredaguojami. Pasiliekame teisę ištrinti pastabas, jei trečiosios šalys jas laiko neteisėtomis. daugiau informacijos galite rasti naudojimo sąlygose.
Gavėjai:  
Surinktus duomenis mes perduodame atitinkamiems vidaus departamentams tolesniam tvarkymui ir kitoms dukterinėms bendrovėms, priklausančioms „Beiersdorf“ grupei, arba išoriniams paslaugų teikėjams, rangovams (pvz., prieglobos paslaugų teikėjams, klientų valdymo paslaugų teikėjams), atsižvelgdami į reikiamus tikslus (publikavimui interneto svetainėje). Platformos / prieglobos paslaugų teikėjai gali gauti asmens duomenis iš trečiųjų šalių (Europos Ekonominei Erdvei nepriklausančių šalių). Norėdami tinkamai apsisaugoti, pagal BDAR 46 straipsnio nuostatas, su tų paslaugų teikėjais mes susitarėme dėl standartinių sutarčių sąlygų  arba (papildomai) jie yra sertifikuojami  ES- JAV privatumo skydo sistemoje. Daugiau informacijos šia tema skelbiama čia: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
Ištrynimas / prieštaravimas  
Pastabos ištrinamos priklausomai nuo prisijungimo paskyros (sąsaja su prisijungimo puslapiu).
Teisinis pagrindas
BDAR 6 (1) f straipsnis
    
    
3.4 Tyrimai
Tikslas / informacija:  
Jums dalyvaujant apklausose ar panašiose akcijose, asmens duomenis mes tvarkome sutikime nurodytais tikslais. Surinkti duomenys liečia su apklausos  ar panašios akcijos tikslais susijusius klausimus, taip pat tai gali būti papildoma socialinė - demografinė informacija apie jus. Galite dalyvauti ir anonimiškai, nebent sutikime nurodėte kitaip.
Gavėjai:
Surinktus duomenis mes perduodame atitinkamiems vidaus departamentams tolesniam tvarkymui ir kitoms dukterinėms bendrovėms, priklausančioms „Beiersdorf“ grupei, arba išoriniams paslaugų teikėjams, rangovams (pvz., platformos, prieglobos paslaugų teikėjams, analitikams), atsižvelgdami į reikiamus tikslus (apklausai atlikti). Platformos / prieglobos paslaugų teikėjai gali gauti asmens duomenis iš trečiųjų šalių (Europos Ekonominei Erdvei nepriklausančių šalių). Norėdami tinkamai apsisaugoti, pagal BDAR 46 straipsnio nuostatas, su tų paslaugų teikėjais mes susitarėme dėl standartinių sutarčių sąlygų  arba (papildomai) jie yra sertifikuojami  ES- JAV privatumo skydo sistemoje. Daugiau informacijos šia tema skelbiama čia: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
Ištrynimas:  
Jūsų duomenys bus ištrinti baigus apdoroti apklausos ar panašios akcijos duomenis (žr. dalyvavimo sąlygose), nebent tai prieštarauja įstatymuose numatytai išsaugojimo pareigai ar senaties terminui. Paprastai duomenys ištrinami po dviejų metų.
Teisinis pagrindas:  
BDAR 6 (1) straipsnis.


4. Nesutikimas, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, arba sutikimo atšaukimas

Jeigu davėte sutikimą, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, savo sutikimą galite bet kuriuo metu atšaukti. Sutikimo atšaukimas daro poveikį Jūsų asmens duomenų tvarkymo priimtinumui nuo tada, kai pateikiate mums tokį pareiškimą.

Jeigu Jūsų asmens duomenys tvarkomi pasveriant interesus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), galite nesutikti dėl tokio tvarkymo. Taip gali atsitikti, jeigu tvarkymas nėra būtinas, ypač sutarčiai su Jumis įgyvendinti. Apie tai rašoma funkcijų (paslaugų) aprašyme. Pateikus tokį nesutikimą, prašome nurodyti priežastis, dėl kurių neturėtume toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenų. Jeigu pateikėte pagrįstą nesutikimą, ištirsime padėtį ir toliau netvarkysime duomenų arba suderinsime duomenų tvarkymą ar nurodysime įtikinamas priežastis, dėl kurių toliau tvarkysime duomenis. 

Žinoma, galite bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi reklamos ir duomenų analizės tikslais. Galite pranešti mums apie savo nesutikimą anksčiau nurodytu duomenų valdytojo kontaktiniu adresu.


5. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Vartotojas turi teisę prašyti visiškai arba iš dalies ištrinti ar užblokuoti duomenis, reikalauti su jais susipažinti arba prašyti ištaisyti mūsų tvarkomus asmens duomenis. Nėra prievolės laikytis konkrečios formos. Pavyzdžiui, galite parašyti mums e. laišką ir siųsti jį adresu nivea[at]beiersdorf.com arba naudoti mūsų tinklalapyje pateikiamą kontaktinę formą.
 


6. Duomenų saugumas

Įdiegėme technines ir organizacines priemones, kad apsaugotume vartotojų duomenis nuo praradimo, pakeitimo ar trečiųjų šalių prieigos. Mūsų taikomos saugumo procedūros yra nuolat tobulinamos kartu su technologine pažanga.


7. Atnaujinimai ir pakeitimai

Galime keisti ar atnaujinti atskiras šio pareiškimo dėl asmens duomenų apsaugos dalis, apie tai iš anksto nepranešę vartotojui. Prieš naudojant mūsų svetainę būtina visada patikrinti pareiškimą dėl asmens duomenų apsaugos, kad sužinotumėte apie esamą būseną, kuri galėjo būti pakeista ar atnaujinta.
Pareiškimo dėl asmens duomenų apsaugos būsena: 2018 m. gegužės mėn.


 
 

 

 

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Norėdami gauti Eucerin naujienas, užpildykite šiuos laukelius ir užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį.

  • Išbandykite naujus Eucerin produktus
  • Dalyvaukite išskirtiniuose konkursuose
  • Gaukite naujausią informaciją ir patarimus